Linkovi

Politièko manipulisanje tragedijom - 2002-04-12


Naèelnik neurohirurškog odeljenja Urgentnog centra Branko Ðuroviæ izjavio je popodne da više nema nade za bivšeg ministra policije Srbije Vlajka Stojiljkoviæa, koji je sinoæ sebi pucao u glavu i koji se trenutno nalazi u stanju najdublje kome. Stojiljkoviæ je i dalje prikljuèen na mašinu za disanje i respirator ga održava u životu, rekao je doktor Ðuroviæ.

Dok se lekari bore za Stojilkoviæev život, njegove partijske kolege proglašavaju ga herojem koji se pucajuæi sebi u glavu suprotstavio stranim neprijateljima i domaæim izdajnicima. Zamenik predsednika Socijalistièke partije Srbije Mirko Marjanoviæ smatra da je Stojiljkoviæ prva žrtva tek usvojenog Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Njegov èin nije bežanje od odgovornosti, veæ akt heroja koji ne dozvoljava da mu sude neprijatelji protiv kojih se borio u vreme NATO agresije i kvislinzi koji srpske heroje predaju ilegalnom NATO sudu u Hagu, izjavio je Marjanoviæ.

Nekoliko stotina pristalica SPS i danas je protestvovalo pred Saveznom skupštinom gde im se obratio generalni sekretar te partije Zoran Anðelkoviæ koji je svoj govor završio reèima » okupljaæemo se po Srbiji kako bi sakupili energiju i onda se zajedno okupili ovde u Beogradu i završimo posao sa domaæim izdajnicima«.

Predstavnici vladajuæih partija Stojiljkoviæevu tragediju vide iskljuèivo kao liènu dramu. Potpredsednik srpske Vlade Žarko Koraæ izjavio je tim povodom da je u sluèaju bivšeg ministra policije oèigledan pritisak prošlosti i liène odgovornosti za tu prošlost bio težak za one ljude koji su u njoj imali istaknutu ulogu. I jugoslovenski šef diplomatije Goran Svilanoviæ smatra da je Stojiljkoviæ doneo pogrešnu odluku ali da je obaveza svih nas u zemlji da se suoèimo sa prošlošæu i da postignemo što veæi stepen unutrašnjeg pomirenja. Moramo se usredsrediti na pitanje od kljuène važnosti a to su ratni zloèini i odgovornost za njih, rekao je ministar Svilanoviæ.

Potpredsednik Demokratske stranke Boris Tadiæ optužio je funkcionere Socijalistièke partije da su znali za nameru Stojiljkoviæa koji je optužen za ratne zloèine i da i pored toga niko nije uputio apel javnosti da se to spreèi. Tadiæ je zatim upozorio da su neke politièke stranke veæ dale naznake da bi u tom pravcu mogle iæi. Svako samoubistvo je izolovani individualni èin i stoga kolektivitet ili bilo koja politièka stranka nema nikakvo pravo da zloupotrebljava individualni èin u svrhu svojih grupnih ili kolektivnih interesa, rekao je Tadiæ.

Inaèe, danas je ukazom jugoslovenskog predsednika Vojislava Koštunice stupio na snagu Zakon o saradnji sa Haškim tribunalom. Socijalistièka partija Srbije pokrenula je pred saveznim ustavnim sudom proceduru osporavanja ustavnosti tog Zakona i zatražila privremenu meru obustave njegovog izvršenja.

XS
SM
MD
LG