Linkovi

Elektronska vlada - 2002-04-11


Elektronska vlada - koja koristi najnoviju kompjutersku i komunikacionu tehnologiju - smatra se kljuènim faktorom u smanjenju jaza izmedju zemalja u razvoju i industrijalizovanog sveta. Neki politièari veruju da ona može da ojaèa demokratiju dajuæi veæe moguænosti gradjanima, smanjujuæi birokratiju i poboljšavajuæi veze izmedju biznisa i vlade u zemljama u razvoju.

Više od 500 ministara i vladinih predstavnika prisustvuje u Palermu na Siciliji dvodnevnoj konferenciji bez presedana pod nazivom ”Elektronska vlada za ravoj“. Više od 90 zemalja ima svoje predstavnike ukljuèujuæi 71 zemlju u razvoju. U svom juèerašnjem pozdravnom govoru uèesnicima konferencije, italijanski ministar za inovacije i tehnologiju Luèio Stanka je rekao da su ciljevi Elektronske vlade razvoj demokratije i transparentnost u društvu. On je rekao da efikasni javni sektor èiji su potezi poznati javnosti pruža vladi veæu verodostojnost, a investitorima više poverenja.

Italijanska vlada je obezbedila više od 100 miliona dolara pomoæi Albaniji, Jordanu, Tunisu, Nigeriji i Mozambiku. Predstavnici tih zemalja su na sastanku u Palermu najavili nove programe elektronske vlade sa razlièitim ciljevima.

XS
SM
MD
LG