Linkovi

Kako prevaziæi krizu vlade? - 2002-04-11


Socijaldemokratska partija je, je kao što je poznato istupila iz Vlade, a Liberalni savez joj uskratio dalju podršku a premijer Filip Vujanoviæ obaviješten da æe, u sluèaju da ne podnese ostavku, ili ne vrati mandat predsjedniku Republike, ove dvije stranke inicirati skupštinsku raspravu o povjerenju Vladi.

Izlaz iz nastale krize teško je pretpostaviti, ali se sve više nade polaže u pomoæ Evroske unije, odnosno njenog visokog predstavika Havijera Solane, koji je za sjutra pozvao na razgovor lidere Liberala Miodraga Živkoviæa i socijaldemokrata Ranka Krivokapiæa.

Upravo od tog razgov -ora i stava Liberalnog saveza zavisi konaèni bilans politièke krize u Crnoj Gori, kaže politièki analitièar Rade Bojoviæ:

”Prvo æe da zavisi od toga kakav æe ostati na kraju stav Liberalnog saveza Crne Gore, koji se za sada ponaša tako kao da ne želi rekonstrukciju vlade, odnosnone želi novu vladu bez izbora, veæ oèigledno da zagovara vanredne parlamentarne izbore i, da kažem, konstituisanje nove vlade nakon izbora. I druga èinjenica, koja nije beznaèajna je oèigledno poèetak novog pritiska Evropske unije oko krize vlade u Crnoj Gori. Kad to kažem onda mislim na ovaj poziv liderima SDP i Liberalnog saveza Crne Gore. I nije nemoguæe da æe Evropska unija pokušati da izvrši ovako jedan znaèajan pritisak i na jednu i na drugu partiju da ipak odustanu od zahtjeva za vanrednim parlamentarnim izborima i da se dogovore, naravno, sa Demokratskom partijom socijalista oko formiranja nove vlade.“

I portparol DPS Igor Lukšiæ se nada æe Solana predoèiti stavove Evropske unije SDP i Liberalnom savezu i nastavlja:

”Èini mi se da je taj sastanak koristan i vjerujem da æe pomoæi da proces formiranja nove vlade teèe onako kako bi svi željeli.“

I Bojoviæ i Lukšiæ misle da Evropskoj uniji nijesu u interesu novi izbori veæ vlada koja æe implementirati Beogradski sporazum.

XS
SM
MD
LG