Linkovi

Predsednik Buš traži zabranu kloniranja ljudskih biæa - 2002-04-11


Predsednik Buš želi totalnu zabranu kloniranja ljudi, odnosno proglašavanje nezakonitom primene genetskog kopiranja, bez obzira da li se radi o nameri radjanja dece ili o medicinskim istraživanjima. Za razliku od prošlogodišnje odluke o upotrebi baziènih æelija iz embriona, koja je predstavljala kompromis izmedju gledišta nauènika i religioznih konzervativaca, predsednik kaže da nema kompromisa kada se radi o dupliciranju ljudskih embriona:

”Kloniranje ljudi duboko uznemirava i mene i veæinu drugih Amerikanaca. Život je kreacija, a ne roba.“

Predsednik Buš je rekao da je ovo vreme velikih napredaka u nauci, koje æe istorija možda zabeležiti kao ”doba genetske medicine,“ ali da napredak nosi sa sobom odgovornost da se odabere koji ciljevi medicinskih dostignuæa opravdavaju sredstva:

”Naše doba takodje mora biti definisano pažnjom, uzdržanošæu i odgovornošæu sa kojima koristimo ove nove nauène moguænosti. Napredak u biomedicinskoj tehnologiji ne sme se nikada ostvarivati na uštrb ljudske savesti.“

Predsednik Buš traži od Senata da usvoji zabranu kloniranja, sliènu onoj koja je veæ usvojena u Predstavnièkom domu. On odbacuje kontrapredlog Senata kojim se dozvoljavaju laboratorijski eksperimenti u kloniranju, jer to iziskuje uništavanje ljudskih embriona:

”Dozvoliti kloniranje predstavljalo bi znaèajan korak ka društvu u kome bi se ljudska biæa stvarala radi dobijanja rezervnih delova, a deca radjala po unapred zadatim specifikacijama - a to nije prihvatljivo.“

Konzervativci se protive istraživanjima o kloniranju jer uzimanje baziènih æelija za eksperimente neminovno znaèi uništavanje živih ljudskih embriona. Predsednik Buš je prošlog avgusta odluèio da dozvoli izdvajanje federalnih sredstava za eksperimente sa baziènim æelijama, ali samo iz onih kultura takvih æelija koje su tada postojale, a koje su bile izvadjene iz embriona uništavanih u klinikama za leèenje neplodnosti.

XS
SM
MD
LG