Linkovi

Preostalo usvajanje u Veæu gradjana - 2002-04-10


Drugi dom jugoslovenske skupštine, Veæe graðana takoðe raspravlja o ovom zakonu i prema najavama ta rasprava mogla bi da potraje do duboko u noæ.

Nekadašnji Miloševiæev šef policije Vlajko Stojiljkoviæ i èovek za poverljive operacije na Kosovu Nikola Šainoviæ nisu prisustvovali zasedanju federalnog Parlamenta iako je jedan poslanik u Veæu republika, a drugi u Veæu graðana. Savezni ministar policije Zoran Živkoviæ rekao je novinarima da bi izruèenja optuženih Haškom tribunalu mogla da se dogode za petnaestak dana, a na pitanje ko æe hapsiti optužene srpski ministar policije Dušan Mihajloviæ kaže da za to neæe biti angažovane nikakve specijalne jedinice, veæ æe to raditi redovna policija.

U obrazloženju zakona navodi se da njegovo donošenje predstavlja pretpostavku saradnje Jugoslavije sa Meðunarodnim kriviènim tribunalom u Hagu, što je inaèe i njena meðunarodna obaveza. Tim povodom srpski premijer Zoran Ðinðiæ ocenio je da problem saradnje sa Haškim tribunalom više ne postoji i da treba oèekivati da æe krajem ovog meseca ili poèetkom sledeæeg, sve što je bilo sporno izmeðu Beograda i Haga biti rešeno.

Ako se potvrdi obeæanje srpskog premijera, onda æe u svakom sluèaju biti ispunjen jedan od dva uslova za prijem Jugoslavije u savet Evrope. Specijalni izvestilac za politièka pitanja Saveta Evrope Klod Frej posle razgovora sa šefom federalne diplomatije Goranom Svilanoviæem izjavio je da Jugoslavija treba da ispuni još dva glavna uslova za punopravno èlanstvo u toj evropskoj organizaciji: puna saradnja sa Haškim tribunalom i civilna kontrola službi bezbednosti u vojsci i policiji. Frej je izrazio oèekivanje da æe Savezna skupština konaèno usvojiti Predlog zakona o saradnji sa Sudom u Hagu, te da to pitanje više neæe biti prepreka za èlanstvo Jugoslavije u Savetu Evrope. Goran Svilanoviæ je istakao da je Jugoslavija od njegovog poslednjeg susreta sa Klodom Frejom u decembru prošle godine ispunila niz traženih uslova za prijem, meðu kojima su i usvajanje sporazuma o novim odnosima Beograda i Podgorice u srpskom i crnogorskom parlamentu, zatim odluka o obustavi finansiranja Vojske Republike Srpske kao i sporazum koji je potpisan sa UNMIK-om o transferu albanskih zatvorenika iz srpskih u kosovske zatvore.

Svilanoviæ, meðutim, nije mogao da se složi sa ocenom da ne postoji civilna kontrola službi bezbednosti u vojsci i policiji. ”Bio sam u prilici da kažem da civilna kontrola postoji i da treba pažljivo proèitati dokumenta i da se može razgovarati o modalitetima te kontrole, te da æe verovatno u buduæem ustavnom aranžmanu ovo pitanje biti drugaèije rešeno,“ rekao je ministar Svilanoviæ.

XS
SM
MD
LG