Linkovi

Skupština Jugoslavije uskoro treba da usvoji Zakon o saradnji sa Hagom - 2002-04-09


Radna grupa za izradu zakona prihvatila je primedbe Socijalistièke narodne partije Crne Gore da se zakon odnosi samo na one optužene za ratne zloèine protiv kojih su do sada podignute, ali i potvrðene optužnice Haškog tribunala. Srpski ministar pravde Vladan Batiæ rekao je novinarima da je prihvatanje ovog zahteva politièki kompromis, kji je pravno diskutabilan, ali je jedini izlaz iz sadašnje situacije.

Portparol beogradske kancelarije Haškog tribunala Matijas Helman smatra da za saradnju sa tim sudom nije neophodan Zakon veæ konkretni koraci jer još nije završeno podizanje svih optužnica u Tribunalu i mnoge istrage još su u toku. Biæe još mnogo novih optužnica i optuženih, rekao je Helman i ocenio da domaæa suðenja apsolutno ne mogu biti zamena za Haški tribunal. Srpski premijer Zoran Ðinðiæ najavio je nova izruèenje optuženih za ratne zloèine u vrlo kratkom roku i ocenio da je saradnja sa Haškim sudom naša obaveza, a kako æemo je regulisti, to je naša stvar. Saradnja se meri delima, a ne reèima, rekao je Ðinðiæ i zatim dodao da bi neka buduæa saradnja mogla biti regulisana ustavnom poveljom nove države Srbija i Crna Gora. Ako saradnju rešimo ovim zakonom onda smo mirno do kraja godine a tada æemo imati ustavnu osnovu za zakonsko regulisanje koje æe za sva vremena skinuti problem saradnje sa meðunarodnim organizacijama, ukljuèujuæi i Sud u Hagu, rekao je Ðinðiæ.

Ni posle današnjeg sastanka sa šefom civilne misije Ujedinjenih nacija za Kosovo Mihaelom Štajnerom nije postignut dogovor o ulasku srpskih predstavnika u kosovsku vladu, izjavio je po povratku u Beograd potpredsednik republièke Vlade i predsednik Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju Nebojša Èoviæ. Tražimo od gospodina Štajnera odgovor kakva æe prava i ovlašæenja imati srpski predstavnici u Vladi Kosova, rekao je Èoviæ a potpredsednik koordinacionog centra i savetnik jugoslovenskog predsednika Slobodan Samardžiæ kaže da su u razgovoru sa Mihaelom Štajnerom postigne dogovor o vezivanju ministra koordinatora ne samo za Vladu Kosova, nego i za specijalnog predstavnika Ujedinjenih nacija buduæi da su ovlašæenja vezana za povratak u njegovim rukama. Gospodin Štajner dao nam je predlog da se ministar koordinator imenuje na predlog poslanièke grupe Koalicije Povratak a uz saglasnost premijera. Mi smo insistirali, a Štajner je prihvatio da se ministar koordinator može razrešiti samo uz odobrenje specijalnog predstavnika, rekao je Samardžiæ. Zvanièni Beograd razrešio je još jednu važnu državnu dilemu. Skupština Srbije usvojila je sporazum o preureðenju odnosa izmeðu Srbije i Crne Gore koji su u Beogradu 14. marta potpisali predstavnici Jugoslavije, Srbije i Crne Gore pod pokroviteljstvom visokog zvaniènika Evropske unije Havijera Solane. Za prihvatanje sporazuma i Skupštini Srbije glasala su 146 poslanika vladajuæe koalicije, ukljuèujuæi i one iz Demokratske stranke Srbije. Protiv sporazuma glasalo je 79 poslanika, a meðu njima bili su i poslanici Demohrišæanske stranke Srbije i Nove Srbije, koje su èlanice vladajuæe koalicije, a zalažu se za samostalnu Srbiju.

XS
SM
MD
LG