Linkovi

Pred posetu državnog sekretara Kolina Pauela Izraelu - 2002-04-09


Izraelski premijer Arijel Šaron je poèeo sa povlaèenjem nekih trupa sa Zapadne obale, ali nije odredio datum za okoncanje vojne kampanje. On je rekao da æe neke snage morati da ostanu na svojim položajima kako bi uspostavile novu bezbednosnu tampon zonu. Kretanje palestinskog lidera Jasera Arafata je i dalje ogranièeno na njegovo sedište u Ramali, okruženo izraelskim tenkovima i trupama. Gnev i isfrustriranost su u porastu na obe strane i ima malo nade da državni sekretar Kolin Pauel može da reši krizu za nekoliko dana koliko æe provesti u Izraelu.

Medutim, izraelski strateèki analitièar Josi Alfer kaže da gospodin Pauel mora da postigne izvestan napredak ka oživljavanju pregovora o prekidu vatre.

”On mora da dodje sa rešenošæu i predsednièkim ovlašcenjem da izvrši pritisak na obe strane, da se pozove na pritisak od strane predsednika, kao i na sve-arapski pritisak, kako bi obavezao obe strane da sednu za pregovaraèki sto i pruže neophodne ustupke.“

Palestinski funkcioneri su upozorili da æe bojkotovati posetu sekretara Pauela ako se on ne bude sastao sa Jaserom Arafatom. Izrael se složio da dopusti najvišim saradnicima Jasera Arafata da se konsultuju sa njim pre posete sekretara Pauela.

Jedan amerièki diplomata æe takodje, prema oèekivanjima, otputovati u Ramalu radi razgovora sa palestinskim liderom. Rektor univerziteta u Vitlejemu, Manuel Hasasian kaže da izraelska opsada nije uèinila Jasera Arafata irelevantnim èemu se nadao Šaron:

”Nesreæa je da Sjedinjene Države i Izrael, dok ovo èine Arafatu, ne vide da on time prerasta ne samo u palestinskog veæ i arapskog heroja, borca za slobodu. Umesto da ga diskredituju, oni mu omoguæavaju da stekne dodatnu važnost.“

Palestinski i izraelski analitièari se slazu da najnovija ponuda Šarona da se sastane sa arapskim liderima radi razgovora o miru nije zamena za direktne razgovore sa Palestincima i Jaserom Arafatom, koji je njihov izabrani lider. Hasasian kaže da Pauel mora da uzme u obzir gnev Palestinaca zbog najnovije izraelske ofanzive na Zapadnoj obali, kao i strah od dugoroènog vojnog prisustva Izraela. On istièe da æe biti teško postiæi prekid vatre koji nije vezan za politièke pregovore u cilju okonèanja izraelske okupacije.

”Ukoliko mislite da on može da ubije ili pritvori sve te osumnjièene, da li mislite da æe palestinsko pitanje nestati? Ne, mislim da su svi ovi akti poèinjeni protiv Palestinaca stvorili još veæe negodovanje, veæe pomanjkanje poverenja i veæi strah, kao i iracionalnije ponašanje u buduæosti . To neæe pomoæi.“

Istovremeno, analitièar Josi Alfer kaže da sekretar Pauel mora da uzme u obzir politièku moæ izraelske javnosti koja je traumatizovana desetinama smrtonosnih samoubilaèkih napada samo prošlog meseca. Alfer, koji je ko-editor izraelsko-palestinskog dijaloga na internetu, kaze da obe strane èekaju da Pauel nagovesti direktniju amerièku angažovanost.

”Da li æe ova poseta oznaèiti isitinski pomak u smislu dublje amerièke angažovanosti, neèega što je administracija Džordža Buša naogovestila, u smislu objedinjavanja nekih politièkih pitanja sa bezbednosnim pitanjima, kako bi uverila Palestince da krenu napred. Ili æe ovo biti relativno kraktoroèna poseta koja ima za cilj neku vrstu mira ili primirja za relativno ogranièeni period.“ Za sada Alfer kaze da i Izraelci i Palestinci žele da saèekaju pre donošenja bilo kakvih zakljuèaka.

XS
SM
MD
LG