Linkovi

Dodeljene Pulicerove nagrade za prošlu godinu - 2002-04-09


Upravni odbor za dodeljivanje Pulicerovih nagrada posebno je izdvojio list “Njujork Tajms” u godini u kojoj je preko polovina priznanja za najbolje novinarstvo dodeljeno za izveštaje o septembarskim teroristièkim napadima i njihovim posledicama po Njujork i Sjedinjene Države u celini i za izveštaje o ratu u Avganstanu. Profesor Kolumbija univerziteta, Simur Toping je objavio imena nagraðenih novinara:

“U èetrnaest kategorija za novinarstvo, “Njujork Tajms”, koji je nominovan za rekordnih 12 nagrada, dobio je sedam nagrada. To je najveæi broj nagrada koji je jedan list osvojio od 1917-te.“

Ugledni njujorški dnevnik je dobio priznanje za društvene zasluge zbog posebnog podlistka naslovljenog “Izazov naciji”, koji je objavljen posle više od tri meseca nakon napada. Po reèima èlanova Pulicerovog odbora, u tom podlistku je na “iscrpan naèin pisano o tragiènim dogaðajima i likovima žrtava, dok je tema praæena kako u lokalnim tako i u globalnim okvirima”.

Reporter “Njujork Tajmsa”, Beri Berak je nagraðen Pulicerom za izveštavanje o svakodnevici u ratom razorenom Avganistanu. Komentatoru Njujork Tajmsa, Tomasu Fridmenu, koji je nedavno prvi objavio prilog o saudijskom mirovnom planu za Bliski istok, dobio je svoju treæu po redu Pulicerovu nagradu za komentare o kako je reèeno “globalnim posledicama opasnosti od terorizma”. List je takoðe nagraðen za upeèatljive fotografije iz Njujorka, Avganistana i Pakistana. Jedan takav primer je sada veæ èuvena crno-bela fotografija na kojoj se vidi kako drugi oteti putnièki avion uleæe u toranj Svetskog trgovinskog centra, koji je veæ obavijen dimom od požara.

I drugi vodeæi amerièki listovi su nagraðeni za novinarske podvige, ukljuèujuæi “Volstrit Džurnal”, koji je dobio Pulicera za izuzetno izveštavanje i pored èinjenice da je redakcija ostala bez kancelarijskog prostora u uništenom Svetskom trgovinskom centru.

List “Vašington post” je nagraðen u dve kategorije: istraživaèkom novinarstvu i za unutrašnjepolitièko izveštavanje.

Upravni odbor za dodeljivanje Pulicerove nagrade je takoðe nagradio nekoliko literarnih dostignuæa. Dejvid Mekalou je dobio ovogodišnju nagradu za biografiju amerièkog predsednika Džona Adamsa, dok je Rièard Ruso nagraðen za knjigu u kategoriji istaknutih romana - “Pad carstva”.

XS
SM
MD
LG