Linkovi

Rusija vraæa Nemaèkoj opljaèkana umetnièka dela - 2002-04-09


Nemaèki ambasador u Rusiji, Ernst Jerg fon Študnic, pohvalno se izrazio o glasanju pred poèetak vikenda u Dumi - Donjem domu ruskog Parlamenta - da se vrati komplet crkvenih prozora uraðen u tehnici vitraža. Ambasador Fon Študnic je rekao ruskim novinarima da je ta odluka veliki korak ka rešenju problema takozvane “trofejne umetnosti”.

Zbirka od više od stotinu vitražnih prozora je odneta iz jedne crkve u jednom gradiæu na istoku Nemaèke - u blizini granice sa Poljskom. Ti vitraži iz 14. veka su otada bili u depou Muzeja “Ermitaž” u Sankt Petersburgu, gde je jedan deo odnedavno bio izložen. Prema sporazumu izmeðu Rusije i Nemaèke sklopljenom u januaru, zbirka treba da se vrati u septembru.

Vraæanje dragocenih umetnièkih dela je veæ dugo bilo taèka trvenja izmeðu dve zemlje. Pred kraj rata u Evropi, sovjetske trupe su odnele bezbroj slika, skulptura i drugih umetnièkih predmeta. Mnogi Rusi, naroèito oni koji pamte drugi svetski rat, smatraju ta umetnièka dela nekom vrstom reparacije za ogromna uništenja koja je nacistièka invazija nanela Sovjetskom Savezu. Meðu najpoznatijim delima koja su odneta u Rusiju iz Berlina je zbirka zlatnog nakita koja potièe iz drevne Troje u današnjoj Turskoj.

Pljaèkanje umetnosti je bilo dvosmerno. Nacistièki vojnici su takoðe ukrali stotine hiljada umetnièkih dela tokom svog marša prema istoku - u ranoj etapi rata. Meðu tim delima je i cela soba naèinjena od dragocenog æilibara - odneta iz jedne palate u blizini Sankt Petersburga. Neka od dela su vraæena tokom protekle decenije, uprkos protivljenju nacionalistièkih i komunistièkih politièara, kao i brojnih obiènih Rusa.

Veæi napredak u vezi sa tim pitanjem je postignut otkako je predsednik postao Vladimir Putin, koji je proveo mnogo godina u Istoènoj Nemaèkoj - tokom svoje ranije karijere u KGB-u. Odluka Dume da dozvoli vraæanje vitraža je doneta uoèi odlaska predsednika Putina iduæe nedelje u Nemaèku, na razgovor sa nemaèkim kancelarom Gerhardom Šrederom.

XS
SM
MD
LG