Linkovi

Pretres u Kongresu o federalnoj bezbednosti - 2002-04-09


Šef specijalne komisije koja je sprovela istragu o propustima u bezbednosti u Federalnom istražnom birou, posle hapšenja agenta Roberta Hansena u februaru prošle godine, izvestio je èlanove senatskog Odbora za pravosudje o nalazima te komisije. Vilijam Vebster, bivši direktor FBI-ja i Centralne obaveštajne agencije, rekao je da je ”opšta nemarnost prema bezbednosti“ u FBI-ju omoguæila Hansenu da više od dve decenije prenosi poverljive podatke Moskvi:

”Komisija je zakljuèila da je unutrašnja bezbednost imala nizak prioritet u Birou i da je èesto zanemarivana zbog operativnih potreba. Obuka u oblasti bezbednosti bila je skoro nepostojeæa.“

Vilijam Vebster je predložio niz mera za poboljšanje bezbednosti, ukljuèujuæi više testova za agente na takozvanom ”detektoru laži“ i strožiju kontrolu pristupa informacijama. On je takodje predložio da FBI pojaèa finansijsku kontrolu svojih agenata.

Robert Hansen je priznao da je prodavao tajne Moskvi za ukupno više od milion dolara. Kada mu iduæeg meseca bude izreèena kazna mogao bi da bude osudjen na doživotni zatvor.

Pomoænik direktora FBI-ja za bezbednost, Kenet Senser, rekao je èlanovima senatskog pododbora da je suština Vebsterovog izveštaja, kako se izrazio, ”èvrsta.“ Ali on je rekao da je njegova agencija veæ preduzela korake za poboljšanje bezbednosti, ukljuèujuæi èešæu upotrebu ”detektora laži,“ kao i naèine za proveru finansijskog stanja zaposlenih:

”Odmah po Hansenovom hapšenju FBI je uveo neka poboljšanja unutrašnje bezbednosti, o kojima smo razgovarali u julu, naroèito ogranièeno proširenje upotrebe ”detektora laži“ i opširniju proveru osoba koje imaju pristup najosetljivijim dokumentima FBI-ja.“

U medjuvremenu, predsedavajuæi senatskog Odbora za pravosudje, demokrata Patrik Lejhi, iz države Vermont, pohvalio je predlog zakona o reorganizaciji bezbednosti u Federalnom istražnom birou.

”Ovaj odbor želi da doprinese osiguravanju da æe FBI izvuæi pouke iz grešaka poèinjenih u prošlosti i postati onakav kakav je potreban ovoj zemlji.“

Novi zakon bi obavezivao ljude koji rade sa poverljivim informacijama da se podvrgavaju testu na ”detektoru laži,“ a inspektorima Sekretarijata za pravosudje bi omoguæio da sprovode nezavisne istrage o radu FBI-ja i uspostave mere za rano otkrivanje nepravilnosti.

XS
SM
MD
LG