Linkovi

Nastavljeno sudjenje Miloševiæu - 2002-04-08


Na poèetku jutrošnjeg sudjenja sudija Rièard Mej saopštio je odluku sudskog vijeæa po zahtjevu Tužilaštva da se Miloševiæ ogranièi u pokušajima da sudnicuTribunala koristi kao pozornicu za politièke govore o zloèinima NATO-a i Oslobodilaèke vojske Kosova (OVK). Prema odluci suda Miloševiæ æe, u ulozi vlastitog advokata, moæi i nadalje da postavlja pitanja koja se odnose na ulogu NATO-a ili OVK, pod uslovom da postavlja pitanja relevantna po njegovu odbranu ili po valjanost svjedoka Tužilastva.

Odbijanjem zahtjeva Tužilaštva sudsko vijeæe je zapravo presudilo više o zadržavanju statusa quo nego što bi se odluka mogla shvatiti u korist Miloševiæa. Drugim rijeèima, sudsko vijeæe ovom odlukom zadrža pravo da, kao i do sada, ad hoc interveniše ako procijeni da Miloševiæ u unakrsnom ispitivanju koristi neopravdano dugo vrijeme ili da, umjesto da ispituje svjedoka, daje vlastite komentare.

Sudija Mej tražio je danas od predstavnika Tužilaštva da u cilju ubrzanja sudskog procesa skrate listu svjedoka za Bosnu I Hercegovinu i da pred sud izvedu samo reprezentativne svjedoke. Istovremeno je najavio da æe u toku nedjelje biti donesena odluka suda o prijedlogu Sekretarijata i Prijatelja suda da se dvojici pravnih savjetnika Slobodana Miloševiæa omoguæi lakši pristup optuženom kao i o zahtjevu samog Miloševiæa da se dvojici njegovih beogradskih advokata direktno dostavljaju sažeci izjava svjedoka Tužilaštva.

Sudjenje Miloševiæu, koje je ove nedjelje bilo predvidjeo samo za prijepodnevne sesije, od sutra æe se odvijati ipak cjelodnevno. Sutrašnja sesija poèinje Miloševiæevim ispitivanjem zaštiæenog svjedoka tužilaštva tako da bi otvorena sjednica mogla da poène tek u srijedu.

XS
SM
MD
LG