Linkovi

Nova vrsta odeæe u amerièkim prodavnicama - 2002-04-08


Ovi funkcionalni proizvodi su stovreni zahvaljajuæi procesu poznatom pod nazivom nanotehnologija, koji manipuliše sa pojedninaènim molekulima ili grupama atoma, da bi se stvorili korisni materijali ili proizvodi. Proizvodjaèi stakla na primer, koriste nanotehnologiju kako bi od finih èestica titanijum dioksida, napravili prozorska okna koja se sama èiste. Kada su te èestice u interakciji sa ultravioletnim zracima sunca, prljavština nestaje. Krajnji rezultat je da prozori u stvari, sami sebe èiste... Tretman nazvan ”nanocare“ omoguæava proizvoðaèima da dodaju mikroskopske elemente koji daju materijalima nove osobine, bez promene njihove spoljašnosti. Liz Horner portparol kompanije Lee, koja proizvodi džins, govori o dobrobitima nove generacije odeæe zasnovane na ovoj tehnologiji.

”Naèin na koji sistem bazira na nivou molekula je da ”nano-care“ dozvoljava stvaranje materijala koji se ne prlja, otporan je na vodu i ne gužva se i pored svega toga ostaje mekan. I to nije kraj... On i dalje ima izgled i osobine obiènog materijala kaki boje, ali i sve spomenute karakteristike.“

Rezultat projekta ”Lee predstavlja kaki“, je da pantalone ostaju otporne na prljanje i gužvanje i zagarantovano mogu da izdrže 55 pranja u mašini... Liz Horner kaže da je u pitanju samo poèetak. Odeæa buduænosti, kako predvidja, biæe dizajnirana tako da sadrži neke karakteristike koje danas mogu da se nadju medju atletskim odevnim predmetima.“

”U nekim vrstama sportske odeæe, za takozvane ”ekstremne sportove“, postoje materijali, koji ”dišu“ - koji odbijaju znoj sa tela, kao i vodu. Sportisti su se navikli na svoju udobnu odeæu i žele da je nose svakodnevno i imaju je kao uobièajeni odevni predmet.“

Direktor odeljenja za odeæu, hemijske korporacije Dupont, Bil Gits, kaže da je njegova kompanija stvorila materijale koji mogu da uèine sve da vašu telesnu temperaturu održe hladnom kada je napolju toplo i da obezbede toplotu kada je spoljna temperatura niska.

”Zovemo je ”pametna“ odeæa sa višefunkcionalnim dobrobitima. Odeæa može da se isteže, ”diše“, obezbedjuje vlagu i dozvoljava sprotistima da ne oseæaju znoj. Mi kombinujemo proizvode i marke kako bi dobili brojne funkcionalnosti koje do sada nisu bile moguæe.“

Govoreæi o buduænosti Gits kaže da æemo možda nositi materijale koji kombinuju tekstil i elektroniku, poznate pod nazivom” Textronics“. Za pet godina, kako predvidja, planinari i skijaši æe oblaèiti jakne sa ugradjenim globalnim pozicionim sistemom, koji æe omoguæavati spasiocima da ih pronadju u sluèaju opsanosti.

XS
SM
MD
LG