Linkovi

Nasilje na Bliskom istoku - 2002-04-04


Mnogi imaju sopstvene ideje o tome šta bi moglo da zaustavi nasilje na Bliskom istoku, ali koja od njih bi bila delotvorna? Kenet Kacman, viši analitièar za pitanja Bliskog istoka u Istraživaèkoj službi amerièkog Kongresa, priznaje da je i sam zbunjen. Ali ono što, po njegovom mišljenju, neæe funkcionisati jeste sadašnja politika izraelskog premijera Arijela Šarona, koji veruje da æe vojnom silom poraziti Palestince:

”On se nada da æe Palestinci jednostrano popustiti ili položiti oružje. Nisam siguran da æe takva strategija delovati jer izgleda da - protivno oèekivanjima - nema nedostatka bombaša-samoubica, a izgleda da nema ni pouzdanog naèina da se oni spreèe u izvršavanju svojih krvavih napada.“

Kenet Kacman kaže da, kako se nasilje pojaèava, ekstremistièke palestinske grupe stièu sve veæi uticaj:

”Oni su skoro potpuno van kontrole. Èak ako bi Arafat veæ danas odluèio da ih obuzda, mislim da bi bilo teško pohapsiti ih, staviti ih pod kontrolu i preseæi im snabdevanje oružjem i eksplozivom. Mislim da bi to sada bilo jako teško sprovesti.“

Analitièar Kenet Kacman smatra da æe biti potrebna neka vrsta spoljne intervencije da bi se dve strane razdvojile i da bi se spreèilo da se nasilje proširi u druge delove regiona:

”Možda æe morati da se nadje neko arapsko rešenje koje bi se nadovezalo na plan saudijskog prestolonaslednika, princa Abdule, izneto na bejrutskom samitu, koje kao da nagoveštava da bi Arapi trebalo da preuzmu veæu odgovornost za ono što se dogadja. Možda bi grupa arapskih zemalja mogla da pokuša da postavi posmatraèe na Zapadnu obalu i stavi pod kontrolu ekstremistièke grupe.“

Arapske zemlje bi morale da se ukljuèe u morovni proces - smatra Gregori Gause, šef katedre za bliskoistoène studije na Univerzitetu države Vermont. On preporuèuje dovodjenje arapskih ministara inostranih poslova u Vašington radi susreta sa izraelskim ministrom inostranih poslova. Gause smatra da se previše oèekuje od Jasera Arafata, koji ne može sam da deluje:

”Èini mi se da bismo morali da krenemo drugim putem. Morali bismo da navedemo vodeæe arapske sile - Mubaraka, Saudijce - da pristanu na neki plan, a onda da odemo kod Arafata i kažemo: imate arapsku podršku u ovome. Ovo je najbolji sporazum i morate da ga prihvatite.“

Profesor Gause kaže da su Sjedinjene Države izgubile kredibilitet u arapskom svetu zbog toga što nisu uspele da izdejstvuju sporazum izmedju Izraelaca i Palestinaca, a izgubiæe ga još više ako dozvole da se borbe nastave:

”Mislim da nije u amerièkom interesu da stoje po strani i dozvole da se oružani sukobi proširuju, posebno kada imamo interes u saradnji arapskih i muslimanskih zemalja u ratu protiv terorizma. Mislim da æe ovo otežati dobijanje te saradnje.“

Profesor Gause dodaje da su Izraelci bili najbezbedniji kada su saradjivali sa Palestincima, a ne kada su i se suprotstavljali.

XS
SM
MD
LG