Linkovi

Koliko su Amerikanci finansijski pismeni? - 2002-04-02


Po kom principu se obavlja plaæanje poreza? Koliko æe vas ukupno stajati kredit? Kako ne otiæi u minus na èekovnom raèunu... Da li ulagati u deonice... kupiti osiguranje...? Kako planirati penziju? Finansijski obrazovana odrasla osoba morala bi da bude u stanju da odgovori na pitanja poput ovih. No, kako kaže Dara Daguej, koja je na èelu grupe vladinih organizacija i finansijskih institucija koje vode ovu kampanju za širenje finansijske pismenosti, previše je mladih ljudi koji to nisu u stanju. Uzmite, na primer, troškove za kredit. Mnogi Amerikanci koji udju u velike dugove po kreditnim karticama ne shvataju koliko ih ukupno koštaju kamate prilikom otplate kredita.

”Ako dugujete 1000 dolara, sa kamatnom stopom od 17 odsto i ako otplaæujete samo minimalnu meseènu sumu, biæete u dugu 12 godina, a kada budete otplatili dug isplatiæete ukupno još 1000 dolara na ime kamata.“

Ima i drugih stvari koje mogu skupo da koštaju finansijski nepismenu osobu. Mnogi Amerikanci svakodnevno bacaju novac u raznim igrama na sreæu. Dara Daguej kaže da to èine zbog toga što ne shvataju koliko je beskrajno mala šansa da dobiju nagrade.

”Statistièki gledano, imate veæe šanse da se zarazite nekom retkom smrtonosnom bolešæu nego da dobijete na lutriji. Dakle, ako èekate da vam igra na sreæu reši finansijske probleme, verovatno æete dugo èekati.“

Džejn Šukart koja vodi kurs finansijske pismenosti za Sekretarijat za poljoprivredu, kaže da je drugo pogrešno shvatanje kod Amerikanaca kako berza nudi moguænost brzog bogaæenja... U istinu, kaže on, najbolji naèin da se zaradi novac na berzi je da se investira pametno i da se planira ulaganje na duži vremenski period.

”Vrlo su retke situacije kada se na berzi obogati brzo, vrlo, vrlo retke... Uobièajeno je da ulagaèi stvaraju zaradu štedeæi konstantno, poèinjuæi rano i donoseæi razborite odluke tokom vremena.“

Kao i vodeæi raèuna o tome da se razume izuzetno komplikovan sektor finansijskih usluga u SAD.

”Bankarstvo je postalo vrlo složeno, investiranje je takodje izuzetno kompleksno. Èak i najobiènija štednja postaje komplikovana, zbog toga što ima toliko mnogo izbora.“

Ta složenost otežava ovladavanje finansijskom pismenošæu, kaže Šukartova, ali je to danas još važnije nego ikada ranije.

XS
SM
MD
LG