Linkovi

Nova tehnologija pomaže maloprodajnoj industriji - 2002-04-02


Portabl kase za gotovinsko plaæanje omoguæavaju službenicima da kada vide da se na kasi formirala dugaèka linija priskoèe u pomoæ i na taj naèin ubrzaju stvari. Pored toga, Kejt Delagen koja se bavi maloprodajom u kompaniji Forester kaže da neke prodavnice poèinju sa instaliranjem automata koje æe omoguæiti mušterijama da same plate svoj raèun.

”To je sistem naplate u kome nema službenika za kasom, u kome mušterije mogu same da skeniraju kod proizvoda i na taj naèin proðu mnogo brže kroz red. Iako je poèetna cena aktiviranja takvog sistema relativno visoka, u maloprodaji više neæe biti potrebna registar kasa sa službenikom, što umanjuje cenu ljudskog rada.“

Još jedna sprava je u prodavnicama: Harold Ravušaj, predsednik Instituta Stivens za tehnologiju govori o tome da neke prodavnice potrošaèima nude ruène kompjutere koji im pomažu da prate koliko troše, pre nego dodju do kase.

”U supermarketima postoje ruèni aparati ili bežièna tehnologija koja vam omoguæava da skenirate kod i da izraèunate koliko vredi sadržaj vaših kolica. U stvari, na nekim mestima to mozete da uradite daljinski, taènije preko Interneta, a oni vam porudžbinu isporuèe na kuænu adresu.“

Ruèni kompjuteri omoguæavaju radnicima da oznaèe robu na policama i prate popisanu robu. Kejt Delagen, analitièar maloprodaje kaže da baze podataka robe u prodavnicama sada mogu da imaju precizan uvid u to gde se roba nalazi: na polici, u potrošaèkoj korpi ili je veæ prodata.

”Mnoge kompanije maloprodaje sada koriste istovremene podatke koje sakupljaju preko terminala za prodaju, tako da prate kretanje popisane robe kroz prodavnicu. Podaci se šalju direktno proizvoðaèu kako bi ovaj prodavnici automatski isporuèio dodatne kolièine proizvoda.“

Kejt Delagen kaže da postoji potreba za digitalnim ekranima koji bi mušterijama objasnili šta proizvodi mogu i kako rade, a u isto vreme prikazivali reklame za te iste priozvode.

”Na primer, možete se naæi u prodavnici elektronske opreme, za neki od izlozenih proizvoda postoje ekrani na kojima su poruke dobavljaèa i reklame za taj proizvod. To je razvoj marketinga.“

Današnji marketinški potezi veoma verovatno sutra mogu da postanu izvor informacija. Ne možete da naðete agenta prodaje? Prema prognozi Kejt Delagen, sve više je verovatno da vam u prodavnici buduænosti on neæe ni trebati. Na veæi deo vaših pitanja moæi æe da odgovori digitalni ekran.

XS
SM
MD
LG