Linkovi

Buduænost robota - 2002-04-02


Novi robot korporacije Soni nazvan SDR4-X visok je samo 60 centimetara, a u Soniju kažeu da bi lako mogao da postane èlan porodice - iako bi ta porodica morala da bude prilièno imuæna jer æe koštati kao luksuzni automobil. Direktor za odnos sa javnošæu sonijevog elektronskog krila, Jon Pijaca, kaže da novi robot ima ljudsko oblièje:

”SDR je robot nove generacije, koji raspoznaje likove, razume oko 60 hiljada reèi i zna mnogo toga. Sa ovom vrstom tehnologije veæ vidimo buduænost. Ono što smo videli u filmu Ratovi zvezda poèelo je da se ostvaruje.“

Elektronske kompanije širom sveta žure da razviju sledeæeg usavršenog robota za kuænu upotrebu. Neki od njih, kao SDR4-X su humanoidi èija namena je da zabavljaju svoje vlasnike pokretima, govorom i raznim veštinama. Namena drugih je da obavljaju dosadne poslove, kao što je košenje trave ili pranje automobila. Dženifer MekNeli, diretor za marketing firme Evolušn robotiks, kaže da su moguænosti beskrajne:

”Ljudi najèešæe žele da roboti rade ono što oni više ne žele da obavljaju, ili da rade zajedno s njima ono u èemu uživaju. Neko bi želeo da ima robota da mu pere sudove, da pere veš ili da èisti pod. Mogli biste da imate robota koji bi mogao da pomaže deci u uèenju.“

Rodni Bruks, direktor Odeljenja za veštaèku inteligenciju na Masaèusetskom tehnološkom institutu kaže da je njihova kompanija razvila takozvane robote sa ”daljinskim prisustvom,“ koje vlasnici mogu da kontrolišu sa bilo kog mesta u svetu putem interneta:

”Upravo pre neki dan neko je sa jednog nalazišta nafte u Severnoj Evropi daljinski kontrolisao jednog robota u Luizijani, kako bi proverio ima li odredjenih rezervnih delova u skladištu. Zatim je upravljao utovarivanjem tih rezervnih delova i njihovim slanjem avionom do odredišta.“

Rodni Bruks kaže kako oèekuje da æe kroz pet do deset godina ljudi iz jedne zemlje raditi fizièki posao u drugoj - uz pomoæ robota. On takodje predvidja da kroz naredne dve-tri godine neæe biti neobièno imati robota za poslove po kuæi. Što se tièe zabave, industrija razvija i robote koji æe praviti društvo ostarelim usamljenim osobama. A u Soniju predvidjaju da æe njihov SDR4-X biti na tržištu veæ krajem ove godine.

XS
SM
MD
LG