Linkovi

Neizvesnost oko novih izruèenja se nastavlja - 2002-04-02


Iako juèe najavljivan iz srpske vladajuæe koalicije, danas nije održan sastanak savezne vlade i jugoslovenskog predsednika Vojislava Koštunice, na kojem je on trebalo da se izjasni da li je za saradnju Jugoslavije sa Haškim tribunalom. Potpredsednik Koštunièine Demokratske stranke Srbije Dragan Maršiæanin rekao je da srpska vlada nema potrebu da èeka izjašnjavanje predsednika Jugoslavije jer je sama donela odluku o saradnji sa Hagom. Maršiæanin tvrdi da juèerašnje izjašnjavanje savezne vlade o podršci Ðinðiæevom kabinetu u saradnji sa Tribunalom u Hagu predstavlja odluku jednog dela DOS–a i da crnogorska Socijalistièka narodna partija nije promenila svoj raniji stav.

”Ukoliko se stav SNP–a promenio to bi bilo dobro jer bi onda bila otvorena moguænost da se usvoje dva zakona u saveznoj skupštini,“ rekao je Maršiæanin i dodao da SNP nije u znaèajnoj meri na bilo koji naèin uticala na dalje odnose sa Haškim tribunalom.

S druge strane, meðutim, šef poslanièkog kluba DOS–a u srpskom Parlamentu Èedomir Jovanoviæ tvrdi da je jugoslovenski predsednik Koštunica posle odluke savezne vlade ostao usamljeni politièar. ”On nema podršku svojih koalicionih partnera, bilo da je reè o DOS–u ili o koaliciji »Zajedno za Jugoslaviju,« a nama je takva vrsta podrške crnogorske koalicije bila potrebna s obzirom da je problem saradnje sa Haškim tribunalom bolna tema,“ rekao je Jovanoviæ.

Beogradski analitièari ocenjuju da podrška koju je Savezna vlada dala Vladi Srbije za punu saradnju sa Haškim tribunalom predstavlja neophodan i ujedno dovoljan politièki konsenzus u zemlji i pored izdvojenog stava jugoslovenskog predsednika Vojislava Koštunice.

Saradnik Instituta društvenih nauka Zoran Lutovac ocenio je zakljuèke Savezne vlade kao veliki korak napred i dobitak za vlast u Srbiji, koja je uspela da izdejstvuje da i savezna administracija preuzme deo odgovornosti za saradnju sa Hagom. A predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava Biljana Kovaèeviæ Vuèo posebno je naglasila znaèaj stava srpskog premijera Zorana Ðinðiæa da država treba da se ogradi od prošlosti i od optuženih za ratne zloèine i ocenila to njegovom najznaèajnijom izjavom posle 5. oktobra 2000. godine.

Srpski ministar pravde Vladan Batiæ izneo je u današnjem razgovoru sa novinarima podatak za koji je rekao da je skrivan od javnosti i po kome je krajem marta predsedavajuæi Evropske unije i šef španske diplomatije Žosep Pike uputio pismo predsedniku Koštunici u kome ga je upozorio da je puno poštovanje zahteva Haškog tribunala od najveæeg znaèaja za evropsku perspektivu Jugoslavije. Postojanje tog pisma indirektno je potvrdio kabinet predsednika Koštunice, koji je objavio njegov odgovor predsedavajuæem Evropske unije. Veæ gotovo osamnaest meseci ja pokušavam da ubedim, koliko meðunarodnu zajednicu, toliko i domaæe politièke lidere, da nam je neophodan zakon da bi se saradnja sa Tribunalom odvijala glatko i bez prepreka, naveo je Koštunica 28. marta u odgovoru šefu španske diplomatije i predsedniku Saveta ministara Evropske unije Žosepu Pikeu.

XS
SM
MD
LG