Linkovi

Islamska konferencija osudila napade samoubica kao terorizam - 2002-04-01


Premijer Mahatir Muhamed je danas saopštio delegatima da muslimani moraju da osude terorizam - pošto ga prethodno jasno odrede. Meðutim, malezijski premijer je dodao da ne bi trebalo osuðivati ceo jedan region - zbog onoga što èine neki od njegovih pripadnika.

“Moramo odluèno da protestujemo zbog povezivanja muslimana sa terorom samo zbog toga što nekolicina muslimana pribegava teroristièkim delima.”

Malezijski premijer je predložio da se svaki napad na civile smatra teroristièkim èinom, ali je upozorio da bi svet - goneæi teroriste - takoðe trebalo da nastoji da ukloni uzroke njihove srdžbe. Delegati su zapazili da se èesto razlikuju stavovi prema tome ko je terorista i ukazuju da bi hteli da odrede taj pojam. Takoðe se oèekuje da æe u odvojenoj deklaraciji da osude najnovije izraelske napade na sedište Palestinske uprave u Ramali.

XS
SM
MD
LG