Linkovi

Ðinðiæ oštro kritikuje Koštunicu - 2002-03-29


Zoran Ðinðiæ je na konferenciji za novinare rekao da æe, ukoliko ne bude saradnje sa Haškim tribunalom Jugoslavija biti suoèena sa spoljnim zidom sankcija, da je to jedinstven stav meðunarodne zajednice koja saradnju sa Hagom smatra uslvom za evropske integracije i ocenio da je pravi problem u Jugoslaviji. Predsednik Jugoslavije Vojislav Koštunica treba danas ili sutra da saopšti da je protiv saradnje i da je spreman da snosi posledice takve odluke, rekao je Ðinðiæ.

Komentarišuæi najavu izruèenja srpski premijer je rekao da je manje važno da li æe se to desiti za tri ili petnaest dana, bitno je da prelomimo da li mi želimo u evropsku integraciju pod uslovima koji važe u Evropi ili ne. Najgore je to sedenje na dve stolice, pred unutrašnjim javnim mnenjem pranje ruku za sve što je prljavo a pre spoljnim javnim mnjenjem parazitiranje na uspesima koje ima zemlja. Posledica te licemerne i neiskrene politike na vrhu Jugoslavije je da nam se može desiti da za nekoliko dana dobijemo spoljni zid sankcija, koji je najmanje vezan za 100 miliona dolara, a vezan je za Meðunarodni monetarni fond, stend baj aranžman, Pariski klub, Savet Evrope i sve ono što ima veze sa evropskom integracijom, rekao je premijer Ðinðiæ.

Koštunièinu izjavu da bi nova izruèenja izazvala potrese na politièkoj sceni, Ðinðiæ je ocenio kao pretnju jugoslovenskog predsednika da æe on izazvati nemire ukoliko bude izruèenja. On govori u svoje ime, on hoæe da kaže »ako vi budete nešto uradili u smislu saradnje sa Hagom, ja æu sredstvima kojima raspolažem da destabilizujem sistem i time vas opominjem«, rekao je Ðinðiæ.

Premijer Ðinðiæ izrazio je zabrinutost za uspeh reformi zbog nepostojanja jasne politièke poruke o njihovoj neophodnosti. Sadašnja poruka o reformama je veoma nejasna, jer se pojavio novi patriotizam, a iz vrha države pojavljuju se tonovi koji podseæaju na Miloševiæevu kampanju, rekao je Ðinðiæ uz ocenu da možemo da zaboravimo na reforme ako se na narod proširi pitanje koje se sada potura kao glavno – ko je patriota a ko nije.

Povodom juèerašnjeg poziva potpredsednika savezne vlade Miroljuba Labusa Demokratskoj stranci Srbije da se ukljuèi u rešavanje problema saradnje Srbije sa Haškim tribunalom, partija jugoslovenskog predsednika Koštunice ocenila je danas da je to više od licemerja. Demokratska stranka Srbije oštro je napala Labus, tvrdeæi da je on na ovaj naèin pokazao da jedno misli, drugo radi a treæe govori i podsetila ga da se lièno protivio donošenju zakona o saradnji sa Haškim tribunalom.

S druge strane, funkcioner Nove demokratije Žarko Jokanoviæ smatra da je Demokratska stranka Srbije najveæi krivac zbog toga što nije usvojen zakon o saradnji sa Haškim tribunalom. To što æe se saradnja obavljati na osnovu uredbe a ne zakona posledica je kalkulacija i loše licemerne i dvoliène politike nekih politièkih snaga u zemlji koje misle da istovremeno, u svojim izjavama, mogu da se udvaraju i meðunarodnoj zajednici i da nisko podilaze domaæoj javnosti, rekao je Jokanoviæ na konferenciji za novinare.

XS
SM
MD
LG