Linkovi

Razgovor o poljoprivrednoj saradnji izmedju Srbije i amerièke države Ajove - 2002-03-29


B.M.: Šta je fondacija ”Stenli“ do sada postigla u sprovodjenju ovog programa i kakvi su planovi za buduænost?

Dž.S.: Mi smo objavili akcioni plan i naširoko ga distribuirali institucijama amerièke vlade i u Evropi. U planu su izneti naši zakljuèci o situaciji u Srbiji i o tome šta bi trebalo dalje èiniti. Takodje smo izneli preporuke u oblasti ekonomije - poljoprivrede, i u domenu ponovnog uspostavljanja veza i regionalnog pomirenja. Fondacija ”Stenli” je nedavno, na primer, u Karnegijevoj zadužbini u Vašingtonu održala sastanak na kome je rezimiran dosadasnji rad i smatram da joj treba odati priznanje za ostvareni progres.

B.M.: U kojoj meri bi srpska dijaspora u SAD i Evropi mogla da se ukljuèi u proces ekonomske obnove Srbije?

Dž.S.: Na prošlogodišnjem skupu smo zakljuèili da je potencijal za ukljuèivanje srpske dijasopre u obnovu Srbije ogroman. Nažalost, tokom protekle decenije takva saradnje nije mogla da dodje do izražaja, a u medjuvremenu došlo je do “odliva mozgova” iz Jugoslavije , sto je, ustvari, ojaèalo dijasporu. U SAD i Evropi imate poslovne ljude iz Srbije, koji su zainteresovani da doprinesu i ukljuèe se u moguæe partnerske poslovne poduhvate. Mi smo stupili u vezu sa brojnim takvim ljudima. Ustvari , jedan od projekata fondacije “Stenli” jeste da se organizuje konferencija u Srbiji na kojoj bi se okupili poslovni ljudi iz Srbije, dijaspore i medjunarodne zajednice radi uspostavljanja kontakata i poslovnih veza.

B.M.: Kakva bi mogla da bude uloga mladeži u procesu ekonomske reintegracije Srbije i regionalnom pomirenju?

Dž.S.: To je još jedan domen aktivnosti koji obeæava mnogo. Mladi ljudi sa kojoma smo se sreli -- a neki su ukljuèeni u naše savetodavno telo -- veoma su impresivni i zainteresovani da se Srbija reintegriše u Evropu i da stekne evropske standarde. Za to kao i za odredjene radne programe vlada veliki entuzijazam u Srbiji. To je još jedna kategorija koju treba ukljuèiti da bi se pomoglo Srbiji na putu obnove.

B.M.: Na kraju, kakva bi mogla da bude uloga amerièkih nevladinih organizacija u procesu obnove Srbije?

Dž.S.: Uloga tih organizacija bi mogla da bude veoma velika na razne naèine. Jedan specifièan primer je projekat fondacije “Stenli” u oblasti poljoprivredne saradnje izmedju savezne države Ajove i Srbije i saradnje sa dijasporom. Oèekujemo važnu i presudnu pomoæ nevladinih organizacija i poslovnih poljoprivrednih organizacija. Jedna takva organizacija je nedavno osnovana, “Forum struènjaka”, u koji je ukljuèeno oko 150 preduzeæa iz Srbije, èiji broj raste, u oblasti naftne industrije, poljoprivrede, proizvodnje mleènih proizvoda i brojnih drugih stvari. Fondacija “Stenli” razmatra moguænost saradnje sa tim forumom konkretno u oblasti poljoprivrede i poslovne saradnje sa srpskom dijasprom. Pored toga, brojne druge nevladine organizacije su spremne da se ukljuèe.

XS
SM
MD
LG