Linkovi

Predsednik Buš potpisao zakon o finansiranju politièkih kampanja - 2002-03-27


Novim zakonom podiže se granica za sumu koju pojedinci mogu da daju kandidatima, dok se istovremeno pooštravaju pravila za stavljanje na uvid ko daje koliko novca za politièke kampanje. Njime se takodje zabranjuje sindikatima i korporacijama da daju neregulisane priloge politièkim strankama, koji se u amerièkom politièkom žargonu nazivaju ”mekani novac.“ Raskidajuæi sa tradicijom da važnije zakone potpisuje na ceremonijalan naèin, okružen kongresmenima koji su ga podržali, predsednik Buš je ovaj zakon potpisao u Ovalnom kabinetu, uz prisustvo samo potpredsednika Èejnija i nekolicine saradnika. Posle toga odmah je krenuo na turneju za prikupljanje politièkih priloga, na kojoj æe prikupiti više od tri miliona dolara za republikanske kandidate. Predsednik se zalagao za to da restrikcije na prikupljanje sredstava odmah stupe na snagu. Ali pošto su kongresmeni odluèili da zakon poène da važi tek posle novembarskih izbora za Kongres, predsednik Buš je rekao da nema nièeg lošeg u tome da iskoristi pravila koja još uvek važe:

”Neæu položiti svoje oružje. Poštovaæu pravila sistema. Ovi izbori za Senat su mi vrlo znaèajni. Želim da republikanci preuzmu kontrolu nad Senatom i želim da Denis Hastert bude predsedavajuæi Predstavnièkog doma. To su dakle pravila, i ja kreæem u kampanju za ljude koji misle na isti naèin.“

Predstanik Bele kuæe Ari Flajšer kaže da je odluka da se ne pravi velika ceremonija doneta zato što zakon sadrži odredbe za koje predsednik veruje da su pogrešne i da æe se o njima odluèivati na sudu. Na primer, predsednik Buš se protivi ogranièavanu priloga politièkim strankama za federalne izbore. On se takodje protivi širokoj zabrani politièkih oglasa o specifiènim pitanjima, kada grupe sa specijalnim interesima objavljuju reklame za ili protiv onih kandidata koji podržavaju ili se protive njihovom gledištu. Ali predsednik je potpisao zakon uprkos tim nedostacima jer je, kako je rekao, on bolji nego dosadašnji sistem:

”Zakon omoguæava pojedincu da daje više novca, a ja želim da imamo sistem koji podstièe veæe uèešæe pojedinaca, kao i veæu transparentnost. Uvek me je zabrinjavao sistem u kome se novac daje partijama, a da oni èija dobrobit je u pitanju nemaju nikakav uticaj na to. Zabrinjavalo me je što deonièari amerièkih firmi i èlanovi radnièkih sindikata nisu imali udela u odluèivanju o tome kako se troši njihov novac. Ovaj zakon poboljšava taj sistem“

Posle kampanja za prikupljanje finansijskih priloga za republikanske kandidate za Senat, koje æe voditi u južnim državama Džordžiji i Južnoj Karolini, predsednik Buš æe otputovati na svoj ranè u Teksasu, na kome æe provesti katolièki Uskrs.

XS
SM
MD
LG