Linkovi

Gde smestiti medjunarodne trupe - 2002-03-26


U razgovoru sa novinarima ispred dobro obezbeðene amerièke ambasade u Kabulu, specijalni izaslanik Predsednika Buša za Avganistan Zalmai Kalizad je rekao da razmeštanje mirovnih trupa van Kabula ”nije na dnevnom redu.“

”U ovoj fazi, meðunarodna zajednica nije spremna da pošalje dodatne snage u razlièite delove Avganistana. Postavlja se pitanje da li je slanje snaga najbolji odgovor za izazove koji su pred nama. Mi to rešenje ne iskljuèujemo u potpunosti, ali postoje i drugi naèini.“

Ovo pitanje je od izuzetne važnosti buduæi da Avganistan pokušava da izgradi nove politièke institucije. Predsednik prelazne Vlade Karzai tražio je da mirovne trupe budu razmeštene van Kabula, a visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava, Meri Robinson, je meðu onim inostranim politièarima koji taj zahtev podržavaju. Nekoliko hiljada pripadnika meðunarodnih snaga, udruženih u Meðunarodne mirovne snage, nadgledaju bezbednosno stanju u Kabulu. Sjedinjene Države daju logistièku i obaveštajnu podršku, ali u sastavu snaga nema amerièkih vojnika. Situacija u unutrašnjosti zemlje je daleko od bezbedne. Bivši ratni generali meðusobno se bore za prevlast, èesto uz sukobe svojih privatnih armija. Na severu zemlje, beleži se erupcija meðu-etnièkog nasilja. Loja Džirga, ili visoki savet zemlje, sastaæe se u junu kako bi izabrao novu prelaznu administraciju u skladu sa ovlašæenjima sadržanim u sporazumu potpisanom u Bonu. Predstavnici ovog tela biraju se iz pokrajina cele zemlje. Vlada zabrintuost da æe neke politièke frakcije možda pribeæi zastrašivanju kako bi njihovi predstavnici bili izabrani u savet. Amerièki izaslanik Kalizad je izjavio da æe mandat meðunarodnih snaga, koji istièe u junu, najverovatnije biti produžen do decembra. On je dodao da æe Sjedinjene Države od 1. maja pomagati u obuci nove avganistanske vojske, i da je veæ iniciran poèetak obuke policijskih snaga i to u Nemaèkoj. Meðutim, analitièari kažu da u roku od nekoliko meseci, te snage neæe biti u stanju da preuzmu komandu, naroèito ne nad dobro obuèenim pripadnicima vojske bivših generala.

Na pitanja reportera, Kalizad je uporno ponavljao da osim stacioniranja mirovnih snaga na teritorije van Kabula, postoje, kako je rekao, drugi naèini za rešavanje pitanja bezbednosti:

”Što se tièe gospodara rata, koristimo naš uticaj i prisustvo naših snaga u krajevima gde se oni nalaze, kako bismo spreèili da se bore jedni protiv drugih i da se vrate nasumiènom ratovanju. Što ekspeditivnije možemo, poèeæemo sa obukom vojske i, uz pomoæ saradnika iz Nemaèke, sa obukom policije.“

Kalizad je izjavio da je prevashodni zadatak Sjedinjenih Država da iz Avganistana uklone ostatke Talibana i Al-Kaide i dodao da još uvek postoje ”znaèajni džepovi“ njihovih boraca u južnim delovima te zemlje, u pokrajinama Kost, Paktija i Paktika.

XS
SM
MD
LG