Linkovi

Savremena laboratorija FBI-ja za otiske prstiju - 2002-03-25


FBI-jev Kriminalistièki centar preseljen je u Zapadnu Virdžiniju pre nešto više od pet godina. Kao što se moglo oèekivati, okružen je ogradom od bodljikave žice, stražarima i kontrolnim punktovima. Ali unutar ograde prostiru se hektari travnatih livada, blago zatalasanih brdašca i gusta šuma. Iza tog varljivog mira nalaze se objekti u kojima se vodi istraga o nekima od najopasnijih svetskih kriminalaca.

Pomoænik direktora Centra, Majkl Kirkpatrik, kaže da je ova skrovita lokacija idealna za rad FBI-ja:

”U današnjem svetu elektronike, posao koji radimo može se obavljati isto tako lako iz Zapadne Virdžinije kao i iz Vašingtona. Jedan od razloga što smo se preselili ovde je taj što smo morali potpuno da modernizujemo naš proces rada.“

Kriminalistièki centar je opremljen najsavremenijim tehnološkim uredjajima. Preko njega, sve službe zakona i reda u zemlji mogu da udju u ogromnu kompjutersku bazu podataka, sa informacijama od najobiènijih saobraæajnih prekršaja do naloga za hapšenje. Kompjuteri takodje obavljaju trenutnu proveru obaveznu za svakoga ko želi da kupi vatreno oružje. Ali, veæina uredjaja služi za obradu otisaka prstiju.

Iako FBI odavno ima takvu laboratoriju, tek 1999. uveden je potpuno kompjuterizovani sistem sa kojim su povezane sve druge agencije u zemlji. Èarls Džons, jedan od instruktora za otiske prstiju, kaže da taj posao donosi posebno zadovoljstvo:

”Svako može da upotrebi lažno ime, datum rodjenja i drugo, ali otisci prstiju nikada ne lažu.“

U besprekorno èistoj laboratoriji za identifikaciju otisaka nalazi se oko 400 kompjutera, za kojima sede posebno uvežbani tehnièari. Radi se u smenama, 24 sata dnevno, sedam dana nedeljno. Svakoga dana obradi se najmanje 43 hiljade otisaka.

Èarls Džons dovodi nas do jednog kompjutera za kojim sedi mladiæ sa naoèarima. Ekran njegovog monitora podeljen je na pola po horizontali. Deset otisaka prstiju prikazano je u gornjoj, a deset u donjoj polovini.

”Ovo je jedan od naših tehnièara. Njegov posao je da analizira i ustanovi da li su otisci prstiju koje nam je poslala neka agencija, zaista identièni sa otiscima koje je kompjuter izabrao kao sliène.“

U bazi podataka FBI-ja nalaze se otisci oko 42 miliona ljudi. Svakoga dana taj broj poraste za oko 7 hiljada. Veæinom su to otisci prestupnika, koje šalju policijske stanice. Medjutim, kako uzimanje otisaka prstiju prilikom zapošljavanja postaje sve popularnije, broj uzoraka uzetih od obiènih Amerikanaca takodje sve više raste. Na ekranu ispred tehnièara ne piše da li se radi o prestupniku ili obiènom gradjaninu, ali Èarls Džons kaže da to nije važno jer je njihov zadatak samo to da utvrde podudarnost:

”U veæini sluèajeva možemo da vam pošaljemo odgovor u roku od 2 sata, ako se radi o prestupniku, ili 24 sata ako se radi o obiènom gradjaninu.“

Identifikacija otisaka prstiju uz pomoæ kompjutera samo je deo poslova koje obavlja Kriminalistièki centar. Pomoænik direktora Centra, Majkl Kirkpatrik, kaže da kad god se dogodi neka katastrofa, poput teroristièkih napada na Njujork i Vašington, njegovi struènjaci odlaze na lice mesta radi identifikacije i žrtava i poèinilaca napada.

”To je ponekad jako težak posao. Uslovi su povremeno veoma naporni. Morate da se snalazite sa onim što nadjete. Naši ljudi uvek imaju na umu zašto su pozvani, znaju da porodice žrtava oèekuju od njih definitivne odgovore i oni taj zadatak uzimaju veoma ozbiljno.“

Od napada prošlog septembra Kriminalistièki centar igra veæu ulogu u poslovima nacionalne bezbednosti:

”Veoma smo se povezali sa drugim vladinim institucijama kao što su Državni sekretarijat, Služba za useljenje i naturalizaciju i drugima, koje su zainteresovane za domaæu bezbednost.“

Iako su ovo izuzetno znaèajni aspekti rada ove laboratorije, Èarls Džons kaže da je najviše ponosan na neke manje uspehe:

”Imali smo nekoliko sluèajeva, od ‘99. otkada smo ovde, da je neka osoba bila uhapšena zbog manjeg prestupa. Ali proveravanjem smo ustanovili da je ta osoba na nekom drugom mestu tražena zbog mnogo ozbiljnijeg zloèina.“

Ali iznad svega, Èarlsu Džonsu se dopada što njegova agencija uèestvuje u stvaranju dobrih porodica. Ljudi koji žele da usvoje decu moraju najpre da prodju kroz proveru otisaka prstiju kako bi se osiguralo da nemaju kriminalnu prošlost. Dok radnici Kriminološkog centra FBI-ja uèestvuju u osiguravanju bezbednosti zemlje kao celine, oni istovremeno uèestvuju u osiguravanju bezbednosti njenih najmladjih gradjana.

XS
SM
MD
LG