Linkovi

SAD izašle iz recesije - 2002-03-25


Predsednik udruženja, Harvi Rozenblum, istraživaè odbora Federalnih rezervi, iz Dalasa, u Teksasu, izrazio je uverenje da amerièka privreda raste još od decembra. Rozenblum kaže da je do preokreta došlo kada su potrošaèi zakljuèili da je zemlja izdržala šok septembarskih teroristièkih napada, da su njihova radna mesta verovatno sigurna i da mogu da obnove svoje normalno ponašanje:

”To je bilo vreme kada se pojavio nagoveštaj preokreta. Ko zna kako æe statistièari odrediti taèan datum. Trebaæe nam još mnogo meseci podataka pre nego što bilo ko bude mogao da ima potpuno poverenje u to. Ali ja æu rizikovati sopstveni vrat i reæi da je recesija okonèana 15. decembra.“

Recesija se definiše kao dva uzastopna kvartala u kojima ekonomska aktivnost opada. Smatra se da je prva amerièka recesija u ovoj deceniji poèela marta 2001. godine. Ali Harvi Rozenblum kaže da je oporavak snažniji nego što su mnogi struènjaci oèekivali:

”Stalo poveæavamo procene koliko æe dobra biti ekonomija ove godine. Dovoljno je reæi da æe ovo biti pristojna godina. Statistièki ne toliko snažan oporavak od recesije kakav obièno doživljavamo, ali to je zbog toga što je ova recesija bila vrlo kratka i blaga. Potrošaèki sektor je bio veoma, veoma snažan tokom recesije, tako da nema mnogo prostora za oporavak. Ljudi su prošle godine kupili jako mnogo automobila. Kupili su mnogo kuæa i stanova, mnogo nameštaja, tako da nema mnogo prostora za nagli oporavak. Ali ovo æe biti prilièno dobra godina iako oporavak neæe biti od sedam procenata, kakav je obièno.“

Ekonomisti iz privrede predvidjaju rast od oko 4 procenata ove godine. Oni takodje oèekuju da æe kamate na kratkoroène pozajmice poèeti da rastu, a da nezaposlenost neæe porasti mnogo iznad sadašnjih 5,7 procenata.

XS
SM
MD
LG