Linkovi

Uslužne delatnosti na internetu - 2002-03-22


Kit Landers, iz tehnološke firme ”Extreme Logic,“ dao je primer kako æe raditi te internet službe. Na primer, neka poslovna firma pripremi izveštaj o ponudi deonica nekog novog preduzeæa. Taj izveštaj se gotovo trenutno prenosi drugoj firmi èiji kompjuter uporedjuje temu izveštaja sa interesima klijenata prve poslovne firme. Nove informacije prosledjuju se treæoj kompaniji u kojoj kompjuter pravi kopije izveštaja, dodaje imena zainteresovanih klijenata i šalje ih na njihove adrese. U proces su ukljuèene tri razlièite kompanije ali ni jedna živa osoba, a sve je gotovo za nekoliko minuta. Kit Landers kaže da je komunikaciju izmedju kompjutera omoguæio razvoj standardizovanog kompjuterskog jezika:

”Uvode se standardi koji omoguæavaju da jedan sistem komunicira sa drugim sistemom, a da pri tom ne mora da zna kako ga je neka druga osoba planirala i sagradila. Dakle, prednost je u tome što, ako želite da razmenjujete informacije sa drugim kompanijama i organizacijama, sada postoji standardizovan naèin komuniciranja.“

Evo još jednog primera: ovoga puta internet aplikacija za obiène gradjane. Posle pregleda, vaš lekar opšte prakse stavlja sve vaše laboratorijske rezultate u bazu podataka. Nešto kasnije, odlazite kod kardiologa, on pogleda te rezultate na svom kompjuteru, pregleda vas i dodaje svoj nalaz...

”U medjuvremenu, vi odlazite na put i desi vam se da slomijete nogu ili doživite neku drugu nezgodu. Lokalni lekar može odmah da pogleda sve vaše ranije nalaze jer mu je pristup omoguæen preko interneta.“

Hiteš Set, iz firme ”Silverline Technologies,“ kaže da æe ovakve internet veze ubrzati i isporuku robe, jer æe kombinovati podatke o inventaru ubaèene u kompjuter u skladištu sa kompjuterom koji obradjuje narudžbine. On kaže da æe i šoping biti lakši jer æe potrošaèi za sekundu moæi da dobiju cene istog artikla u stotinama prodavnica:

”Danas morate sami da uporedjujete cene jer ne postoji automatski naèin. Zato æe uslužni veb sajt moæi da proverava cene na velikom broju kompjutera i pokaže vam najbolju cenu i firmu koja je nudi.“

Koliko smo blizu uvodjenja ovakvog sistema? U izvesnoj meri to veæ postoji, kaže Hiteš Set, dodajuæi da se pre radi o spajanju kompjuterskih sistema nego o nekom nauènom otkriæu. Ovakve usluge æe se postepeno širiti, kaže on, kako sve više firmi bude shvatalo prednost medjusobne elektronske komunikacije.

XS
SM
MD
LG