Linkovi

Beograd ispunio jedan od zahteva amerièkog Kongresa - 2002-03-22


Kongresmeni Patrik Lihi i Miè Mekonel kao prvi uslov navode hapšenje i predaju Tribunalu u Hagu Ratka Mladiæa, Radovana Karadžiæa ili Milana Lukiæa i Vinka Pandureviæa. Drugi uslov je prestanak svih jugoslovenskih isplata, direktnih ili indirektnih, vojsci bosanskih Srba, obaveštajnim službama i policiji Republike Srpske, a kao treæi uslov navedeno je prebacivanje preostalih oko 170 kosovskih Albanaca iz zatvora u Srbiji u nadležnost meðunarodne civilne uprave na Kosovu.

Kongresmeni Lihi i Mekonel u pismu navode da ukoliko Beograd ne ispuni ova tri uslova oni neæe podržati donatorsku konferenciju za Jugoslaviju predviðenu za ovo leto, nagoveštavaju uslovljavanje amerièke pomoæi i u 2003. godini i upozoravaju da Jugoslavija neæe biti primljena u Partnerstvo za mir, Savet Evrope i Evropsku uniju.

Jugoslovenska vlada danas je ispunila treæi zahtev amerièkog Kongresa. U kratkom saopštenju Saveznog sekretarijata za informisanje kaže se da je Vlada usvojila tekst Sporazuma Jugoslavije i meðunarodne civilne misije na Kosovu o premeštanju osuðenih Albanaca iz zatvora u Srbiji u zatvore na Kosovu.

A srpski premijer Zoran Ðinðiæ najavio je da bi uskoro mogao da bude ispunjen i prvi uslov amerièkog Kongresa. ”Mislim da ni taj 31. mart nije strašni sud, postoji i 1. i 2. i 3. april. Mislim da je naša saradnja i sa Evropskom unijom i sa Sjedinjenim državama korektna, trudimo se da je održavamo i sasvim sigurno æemo u bliskoj buduænosti uèiniti nešto što æe podiæi naš rejting u tom smislu. Da li æe to biti za pet ili mesec dana, mislim da to nije toliko bitno koliko je bitno da æemo mi sigurno saraðivati na jedan prepoznatljiv naèin,“ rekao je Ðinðiæ.

Portparol Graðanskog saveza Srbije Ivan Andriæ izjavio je na konferenciji za novinare da do 31. marta oèekuje nova izruèenja optuženih za ratne zloèine Haškom tribunalu, na osnovu Uredbe Vlade Srbije. Inaèe, dobro obavešteni izvor koji je tražio anonimnost izjavio je da su danas održavani veoma intenzivni kontakti èlanova srpske Vlade sa beogradskom kancelarijom Haškog tribunala.

XS
SM
MD
LG