Linkovi

Razgovor sa Pjer-Rièardom Prosperom, ambasadorom u Stejt departmentu za pitanja ratnih zloèina (DRUGI DEO) - 2002-03-20


P-R.P.: ”Mislim da je najbolje suditi o sluèaju kada se on završi. Uvek æe biti dana kada je jedna strana bolja od druge. Što se tièe Miloševiæa, on se snalazi bolje nego što su mnogi oèekivali. Na poèetku procesa mnogi od nas smo verovali da æe Miloševiæ biti pasivan. No, on se pokazao kakav jeste, osoba koja ne miruje, koja energièno nameæe svoje mišljenje. Glavni tužilac treba to nadalje da ima u vidu.“

J.J.: Da li su vam poznata nagaðanja da Miloševiæ dobija informacije iz Beograda?

P-R.P.: ”Da, èuli smo te izveštaje. Miloševiæ izlazi veoma dobro pripremljen na pretrese u Hagu, upoznat sa pojedinaènim svedoèenjima, a raspolaže i dodatnim informacijama o svedocima. Svoju odbranu oèigledno ne smišlja usputno. Sasvim je moguæe da dobija informacije od drugih. On nastoji da ospori verodostojnost svedoka i to energièno èini.“

J.J.: Miloševiæ je rekao da æe pozvati zapadne lidere za svedoke u svoju odbranu.

P-R.P.: Mislim da treba prvo razmotriti relevantnost takvih svedoka i da li oni imaju šta da kažu što æe sudu pomoæi u utvrðivanju Miloševiæeve odgovornosti. Ne želimo da takvi svedoci budu deo taktike da se skrene pažnja sa njegove odgovornosti. Smatramo da je za Miloševiæa najbolje da se posveti svojoj odbrani umesto što izbegava optužnicu i pokušava na druge da svali odgovornost koju on lièno snosi.“

J.J.: U èemu je glavni znaèaj suðenja Miloševiæu, kao bivšem šefu države?

P-R.P.: Tribunal pokazuje da niko nije iznad zakona, da su neprihvatljivi zloèini protiv èoveènosti i zloèin genocida i oni ne mogu biti tolerisani. Kada se ti zloèini vrše u razmerama kao što je bio sluèaj na Balkanu, meðunarodna zajednica æe se ujediniti i putem Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija preduzeti akciju: odgovorni neæe moæi da izbegnu odgovornost i biæe privedeni pravdi zbog takvih zloèina.

J.J.: Vi ste nedavno na pretresu u Kongresu rekli da je hapšenje Karadžiæa i Mladiæa važno za stabilizaciju regiona.

P-R.P.: ”Te dve osobe su kljuène za napredovanje na Balkanu, odnosno oni moraju biti privedeni u Hag. Njih dvojica su igrali vodeæu ulogu u zloèinima u regionu. Sve dok su na slobodi, oni simbolišu predstavu da nema odgovornosti, da nema kazne za genocid i zloèine protiv èoveènosti.... Rešeni smo da sa našim saveznicima usredsredimo napore i uskladimo naèin da budu uhvaæeni. Radovan Karadžiæ i Ratko Mladiæ treba da znaju da neæemo mirovati, neæemo posustati -- naæiæemo naèin da budu dovedeni u Hag. Možda se to neæe dogoditi sutra, za nedelju ili godinu dana. Ali oni æe se naæi u Hagu i vreme je da to shvate i pomire se sa sudbinom.“

J.J.: Nedavni pokušaj hapšenja nije uspeo. Šta se desilo?

P-R.P.: ”Imali smo precizne informacije gde se nalazio i preduzeli smo akciju. Smatramo da su te informacije bile taène. Desilo se da je uspeo da pobegne. Nauèili smo mnogo od te operacije koja je sprovedena dan kasnije. Sada usavršavamo svoj pristup, i mislim da æe sledeæa akcija verovatno -- bolje reæi najverovatnije -- biti uspešna i da æemo videti Karadžiæa u Hagu.“

J.J.: Kako ocenjujete dosadašnji rad tribunala?

P-R.P.: ”Po mojoj oceni Haški tribunal je postigao važne uspehe u privoðenju pravdi ljudi koji su odgovorni za zloèine protiv èoveènosti i genocid na podruèju Balkana. Bivšem predsedniku, Slobodanu Miloševiæu se sada sudi u Hagu, što donedavno mnogi nisu mogli ni zamisliti. To samo ukazuje na èinjenicu da se sprovodi vladavina zakona. Meðutim, smatramo da Haški tribunal treba da poène da priprema i strategiju zakljuèivanja svog rada, tako da èitav proces bude doveden do uspešnog kraja. Jer, reè je o ad hoc tribunalu. Da bi se to moglo ostvariti, svi treba da ispune svoje obaveze. Haški tribunal trebalo bi i dalje da bude usredsreðen na suðenje glavno-optuženim politièkim i vojnim liderima; države u regionu moraju da saraðuju sa Hagom i one bi takoðe trebalo da se osposobljavaju za preuzimanje posla suðenja krivcima srednjeg i nižeg ranga. Mi smo sa svoje strane spremni da pomažemo oba procesa, da pomognemo finansijski i pružimo tehnièku i pravnu pomoæ.“

J.J.: Kritièari tvrde da postavljanje roka za prekid rada Haškog suda do 2007. ili 2008. godine ohrabruje protivnike saradnje da što više odugovlaèe sa saradnjom ne bi li doèekali kraj tribunala?

P-R.P.: ”Rok 2007. i 2008. godine je cilj kojem težimo. No da bi bio ostvaren, sve strane -- kao što sam to veæ rekao -- treba da ispune svoje obaveze. Optuženi za ratne zloèine kao što su Radovan Karadžiæ i Ratko Mladiæ, vukovarska trojka, svi oni treba da idu Hag. Sve dok su u bekstvu, tribunal treba da radi. Suðenje ratnim zloèincima od strane lokalnih pravosudnih organa takoðe je cilj kojem težimo. Važno je podsetiti da je sprovoðenje vladavine zakona obaveza svih država. Nije poželjno da društva budu zavisna od meðunarodnih organizacija i institucija. Spremni smo da pomognemo u osposobljavanju pravosuða (zemalja u regionu) kako bi se tamo obavila verodostojna suðenja. Sve to iziskuje vreme i ukoliko želimo da se region normalizuje i pridruži Evropskoj Uniji, taj proces treba otpoèeti odmah.“

XS
SM
MD
LG