Linkovi

Pripreme za dodelu Oskara - 2002-03-20


Dodela Oskara bila je dogadjaj niskog profila 1929. kada je takva sveèanost po prvi put održana u holivudskom hotelu Ruzvelt, koji se nalazi u blizini Kodakovog teatra, gde æe biti uruèene ovogodišnje nagrade. Sada su oèi sveta uperene u ovaj novosagradjeni objekat u srcu Holivuda, delu Los Andjelesa u kome je filmska industija zapoèela život.

Nakon teroristièkih napada na Njujork i Vašington, bezbednosni zvaniènici istièu da ništa neæe prepustiti sluèaju. U nedelju æe biti zatvorena metro stanica Holivud Hajlend, koja se nalazi kod Kodakovog teatra. Umesto hiljada obožavalaca koji su do sada opsedale mesto dodele Oskara, samo 400 bezbednosno proverenih sreænika moæi æe da bude na tribinama pred ulazom u Kodak centar. Zatvaranje okolnih ulica veæ je poèelo, a u nedelju æe cela oblast biti zapeèaæena.

Neki od vlasnika okolnih prodavnica nisu zbog toga sreæni. Stiv Griko ima piceriju preko puta Kodakovog teatra i žali se da æe izgubiti mušterije.

”Sve u ovoj oblasti biæe zatvoreno, pa pošto neæe biti saobraæaja, neæe biti ni mušterija,” kaže on.

Bezbednosne mere ne bi trebalo da zagorèaju veèe nominovanim glumcima i glumicama. Nikol Kidman je nominovana za najbolju glumicu za ulogu u filmu Mulen Ruž, mjuziklu o životu u Parizu sa kraja devetnaestog veka. Kidmanova kaže da je filmskoj industriji neophodan glamur na godišnjoj proslavi.

”Pošto sam žensko, uživam u tome da se lepo obuèem i spremim za ceremoniju. Mislim da je to ceremonija u slavu filma i ljudi bi trebalo da uživaju u tome.“

Džon Vojt je nominovan za sporednu mušku ulogu u filmu Ali, o bokserskoj legendi Muhamedu Aliju. Vojt smatra da se na dodeli Oskara mogu osetiti uzbudjenje, zabava i tenzija.

”U publici su mnoge slavne liènosti i kamera nas sve snima kako išèekujemo ko æe dobiti nagradu. Èetvoro æe reèi ”jao!“ a jedan, èije ime bude proèitano, izaæi æe na binu i održati govor. Ali tu njegovim zadacima nije kraj.“

Dobitnici Oskara posle ceremonije moraju da prisustvuju konferenciji za novinare, kao i da primaju èestitke od poštovalaca i prijatelja, a zatim da prisustvuju sveèanoj veèeri i mnogim zabavama. Neki glumci navode da je teško izabrati ko je od njih dao najbolju ulogu u prethodnoj godini. Tom Vilkinson je nominovan za najbolju mušku ulogu za film ”U spavaæoj sobi“, prièi o braènom paru èiji je sin ubijen. Vilkinson nije siguran šta taèno misli o holivudskim takmièenjima kao što je Oskar.

”Najbolji glumac? To je kao kada biste rekli, pita od jabuka je bolja od èokoladnog kolaèa. To zavisi od ukusa. Ipak takva takmièenja su veoma zabavna," rekao je on.

Vilkinson kaže da æe biti sreæan ukoliko ne bude morao da ponovo hoda crvenim tepihom bar za sledeæih šest meseci, kada æe Holivud birati kandidate za novog Oskara.

Pet hiljada sedamsto glasaèkih listiæa za izbor dobitnika nagrade poslato je poštom èlanovima Akademije za filmske umetnosti i veštine. Utorak je bio krajnji rok za slanje zaokruženih listiæa.

Samo dvoje ljudi znaæe unapred imena dobitnika. To su Greg Gerison i Rik Rozas, iz raèunovodsvene firme Prajs Voterhaus Kupers, koji æe izraèunati rezultate i staviti cedulje sa imenima dobitnika u zapeèaæene koverte. Ta procedura je, kako tvrde u Holivudu, strogo èuvana tajna. Da bismo saznali ko su dobitnici, mi ostali moraæemo da saèekamo ceremoniju dodele, u nedelju uveèe.

XS
SM
MD
LG