Linkovi

Posle operacije ”Anakonda“ - 2002-03-20


Borbe u istoènom Avganistanu, južno od grada Gardeza, sada su zamrle. Koalicione snage predvodjenje Sjedinjenim Državama, koje su uèestvovale u operaciji zvanoj ”Anakonda,“ sada se nalaze - vojnim reènikom reèeno - ”u fazi eksploatacije,“ koja se sastoji u pretraživanju peæina i èišæenju podruèja u kojima se vodila bitka. ”Znamo da smo postigli prilièan uspeh,“ rekao je tim povodom amerièki general Džon Rosa.

Uspeh u jednom podruèju ne znaèi da koalicija može da odahne. U Avganistanu još uvek ima džepova sa borcima Talibana i al-Kaide, koji su rešeni da nastave sa napadima na koalicione snage i nastojanjima da potkopaju novu, privremenu vladu Avganistana. Ali to se neæe dogoditi. Antiteroristièka koalicija neæe dozvoliti da Avganistan ponovo postane utoèište za teroriste.

Zamenik amerièkog državnog sekretara Pol Volfovic rekao je da se rat protiv terorizma u svetu oslanja na vojne snage, ali i na policiju i obaveštajne službe, svuda u svetu. Al-Kaida je prisutna u oko 60 zemalja, ukljuèujuæi Sjedinjene Države. Teroristi moraju biti neutralisani gde god se nalaze.

Postoje zemlje koje javno izražavaju neprijateljstvo prema Sjedinjenim Državama, imaju veze sa teroristima i razvijaju oružje za masovna uništavanja. Udruživanje takvih zemalja i teroristièkih grupa stvara ono što je Volfovic nazvao: ”najzloslutnijom moguæom mešavinom, koja otvara moguænost da se desi nešto sa èime se dogadjaji od 11. septembra ne bi mogli ni uporediti.“ Sjedinjene Države neæe skrštenih ruku èekati da se to dogodi. ”Mi ne možemo,“ rekao je Pol Volfovic, ”da èekamo još deset ili dvadeset godina, nadajuæi se da se ništa neæe dogoditi.“

Operacija ”Anakonda“ možda je završena, ali druge bitke æe se voditi i pobedjivati. Kako u Avganistanu tako i drugde.

XS
SM
MD
LG