Linkovi

Rasprava u Kongresu o Službi za useljenje i naturalizaciju - 2002-03-20


Direktor Službe za useljenje i naturalizaciju Džejms Ziglar, pojavio se u utorak pred èlanovima Pododbora za medjunarodne odnose, u amerièkom Predstavnièkom domu, kako bi odgovarao na pitanja o tome kako je njegova agencija odobrila studentske vize Mohamedu Ati i Marvanu al-Šehiju. Veruje se da su njih dvojica upravljala avionima koji su udarili u Svetski trgovinski centar, u Njujorku. Ta odluka Službe za useljenje i naturalizaciju, obelodanjena prošle nedelje, izazvala je mnoge gnevne reakcije od strane èlanova pomenutog Pododbora iz obe stranke. Predsedavajuæi Pododbora Džordž Gekas, ovako je prokomentarisao taj dogadjaj:

”Skoro da smo definitivno zakljuèili da je Služba za useljenje i naturalizaciju u kvaru i da moramo da preduzmemo ogromne korake da je rekonstruišemo,“ rekao je Gekas.

Istaknuti demokratski èlan Pododbora, kongresmen Džon Konjers, iz Mièigena, imao je sledeæi komentar:

”Èinjenica da uopšte razmatramo o tome da li smo u stanju da registrujemo veæ identifikovane teroriste pokazuje mi da je reorganizacija ove službe preko potrebna,“ rekao je on.

Direktor Službe za useljenje i naturalizaciju Džejms Ziglar složio se sa njim, bacajuæi krivicu za uèinjeni propust na, kako je rekao, zastarelu tehnologiju i preterano izbirokratizovani proces. On je rekao da je Služba za useljenje i naturalizaciju veæ zapoèela reformu:

”Razmatramo predložene promene propisa koje æe dovesti do toga da se veæini posetilaca odobravaju vize na 30 dana, ukoliko ne podnesu valjane razloge za duži boravak u zemlji,“ rekao je Ziglar.

Mohamed Ata i Marvan al-Šehi ušli su u Sjedinjene Države na osnovu šestomeseène turistièke vize.

Džejms Ziglar je obeæao da æe agencija dobiti sistem za praæenje kretanja stranih studenata, koji æe proraditi pre kraja ove godine. On je takodje rekao da administracija planira reorganizaciju Službe za useljenje i naturalizaciju i pooštravanje pograniène kontrole. Neki od zakonodavaca su izrazili sumnjièavost prema Ziglarovim obeæanjima o reformi, istièuæi da su i ranije administracije obeæavale ali nisu ispunile planove o poboljšanju rada te agencije, odavno optereæene problemima. Ali oni su mu ipak ponudili svoju punu podršku.

XS
SM
MD
LG