Linkovi

Intervju sa Rojem Gatmanom, diplomatskim dopisnikom nedeljnika ”Njuzvik“ - 2002-03-18


B.M.: Sudjenje Slobodanu Miloševiæu se naširoko prati u Jugoslaviji i na iznenadjenje mnogih doprinelo je porastu popularnosti bivšeg jugoslovenskog lidera. Èemu vi to pripisujete?

R.G.: Slobodan Miloševiæ je potvrdio tokom svoje vladavine da je jedan od velikih i savršenih lažova u svetskoj istoriji. On je èovek koji svaku stvar može da preokrene i tvrdi da je to sasvim logièno, mada govori upravo ono što je suprotno istini. Miloševiæ je godinama tako pregovarao sa zapadnim državnicima i dugo vremena ih obmanjivao. Nadam se da to srpski narod uvidja, jer bi trebalo da ga dobro poznaje. Ali, izgleda da bi veliki broj radije da poveruje velikoj laži, nego da je odbaci.

B.M.: Izgleda da je vladajuæa koalicija u Srbiji DOS suoèena sa dilemom u pogledu ekstradicije drugih osumnjièenih za ratne zloèine. Kako objašnjavate tu dilemu?

R.G.: To je veoma teška situacije zbog protivljenja predsednika Koštunice ekstradiciji optuženih za ratne zloèine. Mada Koštunica zagovara vladavinu zakona, i mada je ovaj zakon deo medjunarodnog prava, Koštunica ne želi da postupi u skladu sa njim. Ekstradicija optuženih za ratne zloèine nije popularna stvar u Srbiji, to je jasno. Stanovništvo nije za to, a verovatno za to ne bi bilo ni bilo koje drugo. Medjutim, zloèini su poèinjeni, tako da æe ekstradicije morati da izvrše. Lièno mislim da æe doæi do daljih ekstradicija, ne znam kojih optuženih i kada. Prošlo je dugo vremena od poslednje ekstradicije neke vodeæe liènosti, a to je bio Miloševiæ. Ljudi greše ako veruju da æe sve to proæi. Sadašnja administracija ne podržava koncept medjunarodnih sudova, ali u sluèaju Haškog suda, napravljen je veliki izuzetak. U suštini, amerièka administracija je odluèila da podrži održanje Haškog suda dok on ne obavi svoj posao, i smatra da vodeæe liènosti optužene za zloèine moraju da budu izruèene. Ne verujem da æe to pitanje nestati.

B.M.: Kao što znate, dalja amerièka finansijska pomoæ Jugoslaviji je uslovljena saradnjom Srbije sa Haškom sudom. Šta je postignuto na tom polju?

R.G.: Krajem ovog meseca istièe rok za ekstradiciju nekih vodeæih liènosti. Istovremeno, pogledajte šta se dešava u Bosni. Prošle su dve nedelje od ozbiljnog, ali neuspelog pokušaja NATO-a da uhapsi Karadžiæa. Mislim da je izražena nova volja NATO-a, kao i SAD, Francuske i Velike Britanije da se taj posao obavi. Ako se to uèini u Bosni, da bi se oèuvala doslednost treba zahtevati da Srbija izruèi optužene za ratne zloèine koji tamo žive.

B.M.: Da li je do sada na sudjenju Miloševiæu otrkiveno nesto novo?

R.G.: Tokom proteklih par dana imali smo interesantne iskaze, statistièke podatke i podatke sakupljene od izbeglica, koji pokazuju da je na Kosovu poginuo veliki broj ljudi, do 10.000, uglavnom civila. Drugo, nemoguæe je povezati egzodus i ubistva ljudi sa intervencijom NATO-a, jer se jasno radi o ulozi srpske policije, Vojske Jugoslavije, i paravojnih formacija. Što se tièe Miloševiæa, to je njegova izvanredna predstava. Tako se on ponaša veæ godinama, i to na majstorski naèin, što je, u neku ruku, zbunilo sve. Miloševiæ se ranije retko pojavljivao na svetskoj pozornici; to je èovek koji je dao vrlo malo intervjua. Retko se pojavljivao na javnim mestima èak i u Jugoslaviji. Konaèno, on je sada optuženik na pozornici gde se ponaša kao veliki glumac i virtuoz.

XS
SM
MD
LG