Linkovi

Muzièka industrija nastoji da se zaštiti od pirata - 2002-03-15


Muzièka industrija kaže da samo želi da spreèi dalje nezakonito kopiranje njenih proizvoda. Ali predstavnici potrošaèa, kao Džo Kraus, kažu da ogranièavanje sposobnosti potrošaèa da kopiraju digitalne tonske zapise za liènu upotrebu predstavlja kršenje zakona o pravu na korišæenje potrošaèkih artikala:

”Rešenja koja je industrija tonskih zapisa koristila do sada bila su efikasnija u spreèavanju moje mame da kopira ilegalno kupljenu muziku u svoj prenosni digitalni rikorder nego u spreèavanju rada ogromnih piratskih kompanija u Kini i Tajvanu.“

Problem koji muèi i tehnološke firme i industriju zabave glasi: kako spreèiti kopiranje autorski zaštiæenih sadržaja putem interneta. Industrija zabave traži od tehnoloških firmi da to kopiranje barem znatno otežaju. S druge strane, tehnološke firme kažu da ne žele da menjaju svoje proizvode zbog problema koje ima druga industrijska grana. Mnogi istièu da æe na kraju najveæi gubitnici biti potrošaèi. Senatski Odbor za pravosudje u èetvrtak je održao pretres o pirateriji putem interneta. Predsedavajuæi Odbora, senator Patrik Lihi, smatra da bi tehnološki i zabavni sektor trebalo da saradjuju:

”Uprkos nastojanjima u proteklih nekoliko godina, neki sada kažu Kongresu da se napredak u pronalaženju tehnièkih rešenja za zatvaranje preostalih procepa u zaštiti našao u zastoju. Dok razlike ne budu razrešene, ove godine neæe biti donet nikakav zakon o tome.“

Industrija zabave obeæava da više neæe trošiti novac na proizvodnju filmova i muzike ako se piraterija nastavi. Rièard Parsons, izvršni direktor medijskog giganta AOL - Time Warner izneo je pred èlanovima Odbora za pravosudje da njegova kompanija veruje u poštenje potrošaèa:

”Prema licencama za zaštitu sadržaja, kakve su do sada dogovorene, potrošaèi ne samo da æe moæi da nastave sa pravljenjem analognih kopija kod kuæe veæ æe moæi da prave zaštiæene digitalne kopije onoga što primaju, bilo preko antene, kablovske ili satelitske televizije.“

Medjutim, muzièka industrija kaže kako namerava da proširi prodaju kompakt diskova koji ne mogu da se kopiraju.

XS
SM
MD
LG