Linkovi

Komentari struènjaka i analitièara - 2002-03-14


Predsednik Politièkog saveta nevladine organizacije Grupa 17 plus Predrag Markoviæ smatra da je postignutim dogovorom Crna Gora saèuvala svoj ekonomski sistem koga se u meðuvremenu domogla, a Srbija je saèuvala kosovski problem koji je i do sada imala. Markoviæ kaže da razlièita tmaèenja istog sporazuma govore o tome da su u pregovorima uèestvovali ljudi koji su zastupali interese Crne Gore i Srbijice i takav dogovor je i postignut. A on je legalizacija postojeæeg stanja i nije stvorio efikasnu državu, ocenio je Markoviæ. Na pitanje da li postoji odgovornost potpredsednika jugoslovenske vlade Miroljuba Labusa, èlana Grupe 17 plus, za rezultat srpsko–crnogorskih pregovora, Markoviæ je odgovorio: Gospodin Labus je pristojan èovek i oèito nema obièaj da ustane od stola samo zato što nije nametnuo svoje rešenje.

Za razliku od jednog ekonomskog eksperta koji je zahtevao anonimnost, a koji tvrdi da je sporazum ozvanièeni raspad države, srpski ministar finansija Božidar Ðeliæ ocenio je da sporazum predstavlja dobro rešenje u datim politièkim uslovima. ”Mislim da je to u ovom momentu najbezbedniji put za Srbiju ka Evropi i dodao da nije baš potpuno zadovoljan rešenjem odnosa Srbije i Crne Gore, jer je to malo jaèa integracija od Evropske unije, ali mnogo manja od bilo koje druge moderne države,“ reka je Ðeliæ. Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu i savetnik jugoslovenskog predsednika za ekonomska pitanja Danijel Cvjetiæanin smatra da je Sporazumom dobijeno jedno sasvim privremeno rešenje i da sad treba dobro razmisliti i smisliti dobre ekonomske odgovore na novonastalu situaciju.

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Mlaðen Kovaèeviæ ocenio je da ljudi koji su nametnuli Srbiji sporazum o preureðenju odnosa sa Crnom Gorom nemaju veze sa ekonomskom logikom. ”Mala je verovatnoæa da æe ovakvo rešenje, ako ne postoji nigde u svetu, moæi da zaživi kod nas, a pogotovu da postoji jedna država sa dve valute, dva carinska sistema i masom razlièitih zakona,“ rekao je Kovaèeviæ.

Guverner Narodne banke Jugoslavije Mlaðan Dinkiæ kaže da ako se nastavi da svaka zemlja ima svoju valutu, tržišta i carine, onda æe se javiti i potreba za uspostavljanjem granice izmeðu Srbije i Crne Gore, a to znaèi da faktièki imamo dve odvojene države.

XS
SM
MD
LG