Linkovi

Amerièki sekretar za odbranu u poseti Rusiji - 2002-03-13


Ruski zvaniènici nisu krili svoju želju za zvaniènim sporazumom o smanjenju naoružanja. Amerièki sekretar za odbranu Ramsfeld izjavio je da je predsednik Buš spreman da na tom cilju poradi sa ruskim predsednikom Putinom:

”Dvojica predsednika su se složili da postignu dogovor koji bi nadživeo njihove predsednièke mandate tako da je potpisivanje neke vrste deokumenta vrlo verovatan scenarijo.“

Na zajednièkoj konferenciji za štampu u Pentagonu sa Donaldom Ramsfeldom, ruski ministar odbrane Sergej Ivanov je izrazio nadu da æe rad na tom dokumentu biti blagovremeno dovršen kako bi sporazum bio potpisan na samitu Buš-Putin koji je planiran za maj...

Medjutim, ministar Ivanov je pružio indikacije da Rusija i SAD tek treba da se saglase o kljuènom pitanju -- da li æe bojeve glave, obuhvaæene redukcijom arsenala, biti uništene ili samo uskladištene, kako se zalaže Vašington:

”Biæe potrebno da se unište neke nuklearne bojeve glave, želeli mi to ili ne,“ rekao je on.

Ministar Ivanov je nagovestio da æe Rusija možda zauzeti fleksibilan stav što bi omoguæilo da se odredjen broj bojevih glava uskladišti na odredjeno vreme. Ali, dodao je on, i te bojeve glave æe vremenom morati biti uništene kao i sistemi koji se koriste za njihovo lansiranje...

Amerièki sekretar za odbranu je pokušao da ublaži zabrinutost ruske strane u vezi sa najnovijom Revizijom amerièkog strateškog plana u domenu upotrebe nukelarnog oružja. Delovi tog dokumenta, koji su procureli u medije, ukazuju da se na Rusiju još uvek gleda kao na potecijalnu nuklearnu pretnju...

Donald Ramsfeld je izjavio da su ruski zvaniènici upoznati sa tim dokumentom koji, naglasio je on, nije operacioni plan. Prema reèima amerièkog sekretara za odbranu, SAD žele da uspostave sa Rusijom nove odnose, zasnovane na saradnji i lišene konfrontacije...

Pored pitanja o nuklearnom oružju, Donald Ramsfeld i Sergej Ivanov su razgovori o ratu protiv terorizma, i planovima zvaniènog Vašingtona da snagama bivše sovjetske repbulike Gruzije pruži obuku za borbu protiv terorizma. Cilj tog projekta je da se gruzijske snage pripreme za operacije protiv Al Kaide i drugih teroristièkih mreža u zabaèenom podruèju koje se granièi sa Èeèenijom...

Ministar Ivanov je jasno stavio do znanja da je za Rusiju to osetljivo pitanje:

”Sve to se dešava na svega 10 - 20 kilometara od ruske državne granice, tako da ne možemo skrštenih ruku da gledamo na te aktivnosti kao da nas se ne tièu,“ rekao je Ivanov.

Medjutim, amerièki sekretar za odbranu Ramsfeld izjavio je da SAD ne planiraju da upute amerièke vojnike u to zabaèeno podruèje; i da æe vrlo mali broj vojnih instruktora biti poslat u Gruziju.

XS
SM
MD
LG