Linkovi

Poseta amerièkog potpredsednika Bliskom istoku - 2002-03-13


Najavljeno je da je razlog dolaska potpredsednika Èenija na Bliski istok - razmatranje rata protiv terorizma. Posmatraèi takoðe ukazuju da amerièki potpredsednik želi da proveri raspoloženje u pogledu moguæe akcije protiv Iraka. Èetiri države koje su na programu Èenijeve turneje se granièe sa Irakom. Meðutim, arapski lideri su daleko zabrinutiji zbog sve veæeg izraelsko-palestinskog nasilja. Ministri inostranih poslova država Arapske lige, poèetkom ove nedelje na sastanku u Kairu, zatražili su hitnu amerièku i evropsku intervenciju, ne bi li se prekinulo krvoproliæe. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je usvojio rezoluciju èiji su pokrovitelj Sjedinjene Države, kojom se potvrðuje vizija palestinske države koja postoji uz Izrael, u okviru bezbednih i priznatih granica. Rezolucijom se zahteva momentalni prekid svih nasilnih akcija u regionu i traži od izraelskih i palestinskih lidera da preduzmu korake ka nastavljanju mirovnih razgovora. General egipatske armije u penziji Muhamed Kadri Said, ekspert za vojne nauke u Centru za politièke i strateške studije “Al Ahram” u Kairu, smatra da arapski lideri zbog zabrinutosti za Palestince nisu u situaciji da razgovaraju o promenama u Iraku.

“Ljudi imaju pred oèima krv u Palestini i onda odjednom èuju o Iraku, tako da im je teško da dovedu u vezu te dve stvari. Arapski lideri ne mogu odjednom da poènu da prièaju ljudima da nam je prioritet da promenimo režim u Iraku ili uklonimo Sadama Huseina. To po meni u ovom trenutku Arapi ne mogu shvate. Arapski lideri nisu spremni da politièki i moralno izaðu na kraj sa tim.”

Generalni sekretar Arapske lige Amr Musa je najavio da æe arapski lideri “tražiti od potpredsednika Èenija da ostavi po strani bilo kakav plan za vojni napad na Irak”. Umesto toga, Musa je rekao da æe se “na Èenija izvršiti pritisak da se usredsredi na saudijsku mirovnu inicijativu i prekid izraelsko-palestinskog nasilja”. Valid Kaziha, koji predaje politièke nauke na Amerièkom univerzitetu u Kairu, smatra da s obzirom da ceo region trpi ekonomske posledice teroristièkih napada izvršenih 11. septembra u Sjedinjenim Državama, niko na Bliskom istoku nije spreman da razmišlja o vojnoj akciji protiv Iraka.

“Zapoèinjanje rata protiv Iraka bi znaèilo manje turizma. To bi znaèilo manje investicija. Znaèilo bi, sveukupno, još veæe ekonomsko pogoršanje od onog koje oseæamo od 11. septembra. Ceo region bi prema tome bio zatrovan i destabilizovan i niko u regionu nema interesa da kreæe u rat protiv Iraka.

Abdula el Ašal, struènjak za arapsku politiku koji predaje na nekoliko univerziteta u Kairu, podseæa da bi potpredsednik Èeni trebalo slobodno da razgovara o èemu god hoæe, ukljuèujuæi i rat protiv terorizma i Iraka, sve dok pokazuje arapskim liderima spremnost da se najpre pozabavi palestinsko-izraelskim sukobom.

“Ukoliko on bude govorio o nekoj vrsti saradnje arapskog sveta i Sjedinjenih Država u potencijalnoj borbi protiv terorizma u buduænosti, rekao bih da bi to bila veoma dobra politièka osnova za buduæi rad. Ali on mora nešto da uèini u pogledu palestinskog pitanja.”

Potpredsednik Rièard Èeni je zapoèeo svoje putovanje u jedanaest država - u Britaniji. Juèe je bio u Jordanu, a takoðe æe posetiti Saudijsku Arabiju, Kuvajt, Bahrein, Ujedinjene Arapske Emirate, Oman, Katar, Jemen, Tursku i Izrael.

XS
SM
MD
LG