Linkovi

Amerièki izaslanik Zini ponovo na Bliskom istoku - 2002-03-13


Kada je penzionisani general amerièke mornarièke pešadije - zvane ”marinci“ - Entoni Zini, prvi put stigao na Bliski istok prošlog decembra, doèekao ga je talas nasilja ukljuèujuæi izraelski ”odstrel“ Palestinaca osumnjièenih za organizovanje ustanka i napade palestinskih bombaša-samoubica. Tokom njegove druge posete, ranije ove godine, Zini se upravo spremao za razgovor sa palestinskim liderom Jaserom Arafatom kada je Izrael objavio da je zaplenio teretni brod pun oružja namenjenog Palestincima. Na poèetku svoje treæe posete, Zini se ponovo suoèava sa nemoguæim zadatkom. Poslednje dve nedelje izraelsko-palestinsko nasilje eskaliralo je do najvišeg nivoa od poèetka konflikta, septembra 2000. Na palestinske snajperske napade i bombaše-samoubice Izrael odgovara upadima vojnih snaga u gradove i izbeglièke logore na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze. Dor Gold je jedan od savetnika izraelskog premijera Arijela Šarona i bivši izraelski ambasador u Ujedinjenim nacijama. On kaže da izraelska vlada sumnja u to da Palestinci žele obustavu sukoba:

”Veæ smo imali nekoliko primirja sa Jaserom Arafatom, i to je verovatno razlog što mnogi sumnjaju u spremnost palestinske vlasti da okonèa ovaj rat koji je nametnut Izraelu. Mi smo spremni da pokušamo, spremni smo da se posebno potrudimo, ali gajimo znatnu skepsu prema Arafatovim namerama,“ Rekao je Gold.

Paslestinski politièki analitièar Gasan Katib, direktor jerusalimskog ”Centra za medije i komunikaciju,“ izražava uverenje da æe Zini podbaciti u pokušaju da izdejstvuje trajno primirje. Jedini naèin da se okonèa krvoproliæe, kaže on, jeste da se uhvati u koštac sa suštinom problema - izraelskom okupacijom Zapadne obale i pojasa Gaze:

”Na žalost, od ove posete se ne oèekuje mnogo. A razlog je taj što nismo èuli bilo šta što bi nagoveštavalo promenu njegovog pristupa ili planova, iz ranijih poseta koje nisu bile uspešne. Èujemo da æe on pokušati da ugovori prekid vatre, ali po našem mišljenju to mu ranije nije pošlo za rukom baš zato što se ogranièio samo na prekid vatre. Uvereni smo da je bez hvatanja u koštac sa politièkim pitanjima veoma teško zaustaviti nasilje,“ kaže Katib.

Kao što je to èinio ranije, general Zini æe verovatno pokušati da ubedi Izrael i Palestince da pristanu na uslove primirja dogovorene prošlog juna, uz posredstvo direktora CIE, Džordža Teneta. Jedan novi element koji bi general Zini mogao da unese u pregovore je ideja o amerièkim posmatraèima koji bi pratili da li dve strane poštuju prekid vatre. Posmatraèi bi mogli da budu i amerièki diplomati ili pripadnici CIE. Palestinski politièki analitièar Gasan Katib kaže da Palestinci prihvataju tu ideju:

”Imamo pozitivno gledište o njoj. Mislimo da je to korak u dobrom pravcu, jer bi svaki doprinos prisustvu posmatraèa na palestinskim teritorijama bio koristan,“ rekao je Katib.

Izrael se tradicionalno protivi prisustvu medjunarodnih posmatraèa, tvrdeæi da bi to predstavljalo kršenje suvereniteta jevrejske države i da bi ometalo njihove vojne operacije. Predstavnik izraelske vlade Dor Gold ipak kaže da bi mali broj amerièkih posmatraèa možda bio prihvatljiv:

”Ako bi Centralna obaveštajna agencija poèela posmatranje prekida vatre, za koji sam siguran da æe general Zini pokušati da uspostavi, to ne bi bila loša ideja - da neki ljudi na terenu posmatraju šta se dogadja i o tome podnose objektivne izveštaje,“ smatra Gold. ”Ali to je - manje-više - produženje onoga što veæ postoji u sporazumu o primirju koji je izdejstvovao Džordž Tenet, a ne neka potpuno nova posmatraèka služba, kakvu su nekada imale Ujedinjene nacije u južnom Libanu.“

Oèekuje se da æe tokom svoje posete general Zini organizovati zajednièke sastanke palestinskih, izraelskih i amerièkih funkcionera, u nastojanju da izdejstvuje prekid vatre. Nije poznato da li æe amerièki izaslanik ostati na Bliskom istoku sve dok ne postigne uspeh, ili æe ga napustiti èak ako je još uvek zahvaæen plamenom besomuènih borbi.

XS
SM
MD
LG