Linkovi

Da li predstoje vanredni izbori u Srbiji? - 2002-03-12


Lider Demokratske alternative i republièki vicepremijer Nebojša Èoviæ kaže da se njegova partija protivi oduzimanju poslanièkih mandata Demokratskoj stranci Srbije posle njenog izlaska iz Predsedništva DOS–a i oèekuje da æe sadašnja kriza biti prevaziðena. Upitan da li je najava oduzimanja mandata Demokratskoj stranci Srbije i turneja republièkeVlade deo predizborne kampanje, Èoviæ je odgovorio da sada nije pravi trenutak za izbore, ali sve jasno govori da smo mi duboko u preizbornoj kampanji.

Na pitanje da li se kriza u odnosima izmeðu DOS-a i Demokratske stranke Srbije može protumaèiti kao zapoèeta predizborna kampanja, srpski ministar pravde Vladan Batiæ izjavio je da je prerano za kampanjupošto æe izbori biti za tri godine.

A jedno od mnogih predizbornih obeæanja koje je DOS dao pre skoro dve godine, moglo bi za mesec–dva najzad da bude pretvoreno u zakon. Ministar Batiæ najavio je da æe Srbija uskoro dobiti ombudsmana, zaštitnika prava i sloboda graðana koji æe primedbe i kritike na raèun izvršnih vlasti objavljivati javno i u parlamentu. To je jedno od najefikasnijih sredstava vansudske kontrole vlasti i zaštite prava graðana od loše uprave, rekao je Batiæ. I Nebojša Èoviæ i Vladan Batiæ potvrdili su novinarima da je za srpsku vladajuæu koaliciju završena prièa oko predloga zakonu o saradnji sa Haškim tribunalom i ponovili da æe se u Srbiji primenjivati uredba republièke Vlade na osnovu koje je Hagu izruèen bivši jugoslovenski predsednik Slobodan Miloševiæ.

XS
SM
MD
LG