Linkovi

Sigurnost zaposlenja - 2002-03-11


Pre dve godine, profesori raznih poslediplomskih programa za menadžment žalili su se kako njihove studente hvata toliko jaka preduzetnièka groznica da napuštaju studije ne bi li što pre otvorili sopstvene internet firme. Bilo je više posla nego radne snage, a izgledalo je da su moguænosti bezgraniène. A onda je došlo do naglog propadanja internet firmi, recesija i 11. septembar. Analitièari danas kažu da se poveæava broj studenata završnih godina fakulteta koji se odluèuju na poslediplomske studije kako bi odložili izlazak na tržište rada.

Sesilija Ivans iz firme “Manèester”, koja se bavi savetovanjem klijenata o njihovoj karijeri, kaže da se tržište rada dramatièno promenilo, a promenili su se i stavovi onih koji traže posao:

”Pre nekoliko godina, svi su želeli da se bave poslovima vezanim za internet. Danas, ljudi se okreæu tradicionalnim i velikim kompanijama, uhodanim standardima. Ponovo postoji želja za stabilnošæu i sve je manje onih koji se odluèuju za rizik.“

Mnogi nalaze sigurnost u potpunom zaokretu u karijeri. Firma “Manèester” beleži da je samo 35 odsto otpuštenih iz bankarske industrije, posao ponovo našlo u istoj struci. 65 procenata prebacilo se u druge branše.

Mark Ševerzone, savetnik za promenu posla u firmi “Manèester”, naglašava da su poslovne veštine steèene u jednoj èesto primenjive u drugoj industriji, kao i da je vernost jednoj kompaniji prevaziðen koncept: ”Pitanje lojalnosti se promenilo i to u smislu da kompanija više ne može ništa da garantuje, tako da zaposleni moraju da budu aktivni i obavešteni o kretanjima na tržištu, u smislu gde vide sami sebe.“

Raste broj prijava za zapošljavanje u federalnoj Vladi SAD, na poslovima koji su u periodu cvetanja izuzetno dobro plaæenih poslova u internet firmama smatrani “dosadnim”. Danas se smatra da su poslovi u državnoj administraciji privlaèni zbog sigurnosti koja ide sa njima. Grane u razvoju, kao što su energetika i zdravstvo, takodje su postale interesantne onima koji traže posao. Broj prijava za Programe za medicinske sestre na fakultetima naglo je porastao. Džeraldina Bednaš iz Amerèkog udruženja Fakulteta za medicinske sestre govori o porastu potražnje za medicinskim sestrama i èinjenici da je posao medicinske sestre postao mnogo raznovrsniji.

”To je posao u kome su spojeni nauka, matematika, razumevanje psiho-socijalnih uticaja na bolest, poznavanje farmaceutskih preparata koji se koriste. Posao je veoma složen i zahteva osobu koja je iskusna i veoma dobro razmišlja.“

Kako izgleda, ovih dana mnoge osobe koje umeju dobro da razmišljaju privlaèi stabilnost i sigurnost profesije medicinske sestre.

XS
SM
MD
LG