Linkovi

Nastavljeni razgovori o federaciji - 2002-03-11


Uèesnici razgovora su konstatovali oko kojih je pitanja u dosadašnjim konsultacijama utvrðeno da je moguæno postiæi saglasnost, a gde i dalje postoje razlike u pogledima na buduæe odnose dveju republika, navodi se u kratkom saopštenju iz kabineta jugoslovenskog predsednika Vojislava Koštunice. U razgovorima u Palati federacije uèestvovali su pored Košunice, potpredsednik jugoslovenske vlade Miroljub Labus, crnogorski predsednik i premijer Milo Ðukanoviæ i Filip Vujanoviæ i ministar finansija Crne Gore Miroslav Ivaniševiæ. Prošle nedelje u Podgorici u tajnosti je održan prvi sastanak Koštunice, Ðukanoviæa, Labusa i Vujanoviæa o kojem je javnost obaveštena saopštenjem iz kabineta crnogorskog predsednika. Iz dobro obaveštenih izvora saznaje se da taj šestoèasovni sastanak nije doneo nikakav napredak u pregovorima Podgorice i Beograda.

Veèeras je dogovoreno da prilikom sledeæeg susreta o današnjim razgovorima uèesnici obaveste i visokog predstavnika Evropske unije Havijera Solanu koji bi u sredu trebalo da stigne u Beograd u oèekivanju konaènog sporazuma o preureðenju federacije. Solana je, meðutim, danas izjavio da æe koliko još veèeras u direktnom kontaktu s Beogradom pokušati da sazna oèekivani ishod susreta u Palati federacije.

Komentarišuæi oèekivanja Evropske unije koja do 15. marta želi konaèni dogovor o buduæoj federaciji srpski premijer Zoran Ðinðiæ izjavio je veèeras da je realnije oèekivati da se dogovor postigne do 20. marta, odnosno do kraja meseca.

Lider Demohrišæanske stranke Srbije Vladan Batiæ izjavio je da je DOS završio prièu oko Zakonu o saradnji sa Haškim tribunalom i da nema više saveznih, republièkih, ekspertskih ili laièkih timova. Crnogorska Socijalistièka narodna partija može da prihvati ili ne predlog tog zakona iza kojeg stoji DOS a ako ne prihvati postoje dve moguænosti : ili da predlog DOS–a bude prosleðen Parlamentu pa da se na glasanju vidi ko je za saradnju sa meðunarodnom zajednicom a ko je protiv ili æemo da obznanimo da æe ubuduæe biti primenjivana odluka Vlade srbije od 28. juna prošle godine, rekao je Batiæ.

Potpredsednik Demokratske stranke Srbije Dragan Maršiæanin optužio je pojedince iz DOS-a da su ponudili takav zakonski predlog o saradnji sa Haškim tribunalom za koji su znali da æe biti neprihvatljiv za crnogorskog koalicionog partnera, da æe time destabilizovati Saveznu vladu, ugroziti pregovore o redefinisanju odnosa u federaciji i onemoguæiti zakonsko regulisanje saradnje sa Tribunalom. A povodom sporova unutar srpske vladajuæe koalicije, Maršiæanin je ponovio da je njegova stranka napustila samo Predsedništvo DOS–a, ali da æe ostati u parlamentima i u lokalnim organima vlasti i izrazio oèekivanje da njegova stranka neæe biti iskljuèena iz DOS-a i da joj neæe biti oduzeti poslanièki mandati jer bi to moglo da izazove krizu u državi i ugrozi njenu stabilnost a možda dovede i do prevremenih izbora.

Prema reèima potpredsednika DSS–a Dragana Maršiæanina koalicioni sporazum DOS-a ne predviða moguænost iskljuèenja jedne od èlanica niti moguænost da se mandatima neke stranke raspolaže mimo njene volje.

S druge strane, meðutim, lider demohrišæana Vladan Batiæ tvrdi da je DOS vlasnik svega što je steèeno na izborima septembra i decembra 2000. godine. Vrlo je neukusno i vrlo je neèasno i vrlo je nekorektno da neko sada kaže ”mi smo pobedili Miloševiæa,“ ocenio je Batiæ.

XS
SM
MD
LG