Linkovi

Beograd preæutao izbor predsednika i premijera Kosova - 2002-03-05


Povodom današnjeg izbora Bajrama Redžepija za premijera Kosova, visoki funkcioner Demokratske stranke Srbije Dušan Prorokoviæ je na konferenciji za novinare ocenio da to neæe doprineti povratku Srba i stabilizaciji stanja na Kosovu, pošto Redžepi ima diskutabilan angažman u bivšoj Oslobodilaèkoj vojsci Kosova. Prorokoviæ je izjavio je da æe èlanovi njegove stranke u srpskoj koaliciji "Povratak" zatražiti na sastanku sredu od šefa UNMIK-a Mihaila Štajnera da se formira ministarstvo za povratak i da se imenuju Srbi na èelu tog resora kako bi se pospešio povratak prognanih i raseljenih Srba i drugih nealbanaca na Kosovo.

Kosovo inaèe, nije ukljuèeno u projekat uèlanjenja Jugoslavije u Svetsku trgovinsku organizaciju, reèeno je na seminaru koji je danas na tu temu poèeo u Beogradu. Potpredsednik Savezne vlade Miroljub Labus izrazio je uverenje da æe Jugoslavija uæi u Svetsku trgovinsku organizaciju za tri do èetiri godine dok bi na ulazak u Evropsku uniju trebalo saèekati sedam do deset godina. Veoma je bitno dobiti podršku javnosti za procese integracije Jugoslavije u Svetsku trgovinsku organizaciju, rekao je federalni vicepremijer Miroljub Labus i kao unutrašnje prepreke za uèlanjenje spomenuo dilemu da li nam treba jedan ili dva carinska sistema, jedan ili dva spoljnotrgovinska režima, da li æemo imati zajednièki privredni sistem. Mi moramo da se opredelimo koji æe biti nivo otvorenosti domaæeg tržišta, rekao je Labus.

XS
SM
MD
LG