Linkovi

Rat u Avganistanu - 2002-03-04


Zvaniènici iz Sekretarijata za odbranu su saopštili da je ova najveæa operacija u petomeseènom ratu planirana nedeljama i da je poèela taktièkim iznenaðenjem. Meðutim, general Rièard Majers, naèelnik Združenog generalštaba amerièkih oružanih snaga, objasnio je da je nekoliko stotina boraca “Al kaide” i Talibana koji su meta operacije - dobro ušanèeno. Majers je rekao da je oèigledno da su oni rešeni da se bore do kraja.

“Verujemo da je nekoliko stotina ‘Al kaidinih’ boraca okupljeno u planinama i udolicama i spletovima peæina na tom podruèju. Dobro su ukopani, dobro utvrðeni i oèigledno je da imaju mnogo oružja. Kada smo poèeli ovu operaciju, znali smo da pripadnici ‘Al kaide’ i njihove pristalice imaju dva izbora: da pobegnu ili da ostanu i bore se. Izgleda da su rešili da ostanu i bore se do poslednjeg, a mi se nadamo da æemo im udovoljiti.”

Vojni zvaniènici predoèavaju da nije jasno da li “Al kaida” pokušava da zaštiti nekog posebnog pojedinca, kao što je odbegli voða terorista Osama bin Laden. Meðutim, za borbe se tvrdi da su žestoke. U njima uèestvuje oko dve hiljade pripadnika koalicionih snaga - od èega su otprilike polovina Avgani. General Tomi Frenks, zapovednik amerièkih snaga u Avganistanu, rekao je da u operaciji uèestvuje osam stotina do devet stotina amerièkih vojnika. Pored toga, tu je i stotinu do dve stotine australijskih, kanadskih, danskih, francuskih, nemaèkih i norveških vojnika. General Frenks je ukazao da su avganske snage opkolile podruèje da bi spreèile bekstva, dok pripadnici koalicionih snaga izvode kopnene napade na protivnièke položaje. Koalicione snage podržavaju bombarderi, lovci i helikopteri. Baèeno je više od 350 bombi. Veæina dosadašnjih amerièkih žrtava je rezultat otvaranja neprijateljske vatre na helikoptere. General Frenks je predoèio da je prerano za procene trajanja operacije.

“Vojnici se drže sjajno, oprema funkcioniše savršeno. Jedino što nam preostaje još mnogo posla pre nego što završimo operaciju.”

Nešto ranije, sekretar za odbranu Donald Ramsfeld je odbacio sugestije da bi ovo mogao da bude poslednji otpor neprijateljskih snaga u Avganistanu. Ramsfeld je rekao da bez dvoumljenja ima još džepova otpora, predvidevši da æe biti još velikih bitaka.

XS
SM
MD
LG