Linkovi

Talibani štrajkuju gladju - 2002-03-01


Amerièki vojni zvaniènici protest u Gvantanamu dovode u vezu sa incidentom u kome je jednom od zatvorenika prilikom molitve nareðeno da skine improvizovani turban sa glave. Da bi izrazili svoje nezadovoljstvo zatvorenici su poèeli da skandiraju, odbijaju hranu i iz æelija izbacuju dušeke za spavanje i druge predmete. Vojska je saopštila da 194 od 300 zatvorenika uèestvuje u protestu. U saopštenju za novinare, vojni zvaniènici kažu da uprava centra za internaciju razmatra sluèaj, ali takoðe istièu da se sa zatvorenicima postupa na èvrst ali pravedan naèin, da imaju redovan pristup muslimanskom svešteniku i da im se priprema hrana koja je u skladu sa njihovim obièajima i verom.

XS
SM
MD
LG