Linkovi

Akcija za upznavanje sa opasnošæu od anemije - 2002-03-01


Program pod nazivom ”Anemia LifeLine“ ima za cilj širenje novih saznanja, raspodelu pisanog materijala i podsticanje ljudi da se podvrgnu leèenju od oboljenja zbog koga organizam ne proizvodi dovoljno crvenih krvnih æelija. Iako je taj program tek poèeo da se sprovodi u Sjedinjenim Državama, lekari i medicinske organizacije kažu da æe on imati i globalni efekat. Profesor Medicinskog fakulteta na Harvardskom univerzitetu Ravi Tadani istièe da anemija pogadja ljude u svim delovima sveta, bez obzira na rasu, uzrast ili nacionalnu pripadnost:

”Ako odete u bilo koji deo sveta, ljudi koji pate od hroniènih bolesti izloženi su opasnosti od anemije. Zato je važno da je neko poèeo da šalje poruku o tome, iako za poèetak samo u ovoj zemlji. Ali ona æe se èuti i u svetu,“ kaže profesor Tadani.

Hroniène bolesti, kao što su rak ili oboljenja bubrega, poveæavaju moguænost pojave anemije kod pacijenta. Ta bolest izaziva oseæanje umora, slabost, kratak dah, bledilo i ubrzan rad srca. Pacijenti èesto te simptome pripisuju svojoj prvobitnoj bolesti, ali anemija je posebno oboljenje koje zahteva posebno leèenje. Majkl Bekeriè, iz medjunarodne biotehnološke kompanije Amgen, kaže da su informacije o anemiji dostupne svuda u svetu, a da se njegova kompanija trudi da se nivo saznanja o njoj poveæa:

”Mi æemo svakako biti u stanju da razvijemo ovaj program. To nije nešto o èemu æete èuti danas pa nikada više. Za nas je to dugoroèni zadatak. Veoma bismo želeli da to proširimo na druge delove sveta,“ rekao je Majkl Bekeriè.

Izleèenje od anemije je moguæe ako se bolest pouzdano ustanovi i ako leèenje poène na vreme. Pošto stoji u vezi sa dopremanjem kiseonika u telesne organe i tkiva anemija može da bude opasna po život ako se ne leèi. Jednostavan pregled uzorka krvi u medicinskoj laboratoriji može da preokrene neèiji život. A zadatak programa ”Anemia LifeLine“ jeste da se to predoèi što je moguæe veæem broju ljudi.

XS
SM
MD
LG