Linkovi

Rièard Diker o sudjenju Slobodanu Miloševiæu - 2002-02-28


Našeg sagovornika smo prvo zamolili da prokomentariše odbacivanje svedoèenja haškog istražitelja Kevina Kertisa o zloèinima srpskih snaga bezbednosti na Kosovu:

“Mislim da je važno razumeti da smo tek na samom poèetku dugotrajnog procesa na kojem æe se èuti veliki broj svedoka. Neka od tih svedoèenja æe biti veoma teška i uznemirujuæa i pretpostavljam veoma pogubna za Miloševiæa i njegovu ulogu u ubijanju nevinih civila. Takoðe bih želeo da naglasim da je to što je Miloševiæevu omoguæeno da obavlja opsežna unakrsna ispitivanja samo znak da njegovo suðenje, bar za sada, ima sve odlike krajnje praviènog procesa. Teško bi se moglo reæi da je ovo pristrasan sud.”

Rièard Diker takoðe smatra da treba praviti razliku izmeðu vršenja pritiska na svedoka od poništavanja samog svedoèenja:

“Prema onom što sam ja video, Slobodan Miloševiæ svojim agresivnim naèinom ispitivanja uspeva da uznemiri svedoka, ali ne uspeva da potkopa argumentaciju Tužilaštva niti da pruži sopstvenu odbranu na konkretne optužbe. Takoðe smatram da za njega nije dobro to što pokazuje da poznaje do poslednjeg detalja situaciju i razvoj dogaðaja, za koje ga Hag tereti.”

Miloševiæa strategija odbrane se sastoji -- kako se izrazio Rièard Diker -- od postavljanja stvarnosti naglavce, jer pokušava da krivicu za zloèine za koje je odgovoran prebaci na nekog drugog, u sluèaju Kosova - na NATO.

“Miloševiæ pokušava da se predstavi kao princ mira, koji nije uradio ništa pogrešno i nastoji da odvrati pažnju od zloèina vršenih u periodu od deset godina na prostoru bivše Jugoslavije”.

Povodom Miloševiæeve namere da u svoju odbranu pozove vodeæe zapadne lidere naš sagovornik je prvo želeo da upozori da je na sudiji Rièardu Meju da oceni da li ponuðeni svedoci imaju konkretne informacije. Druga prepreka u sluèaju pozivanja amerièkih svedoka, je što Haški tribunal nema ovlašæenja da potencijalnim svedocima naredi da svedoèe:

“Ovaj tribunal, bez obzira koliko ga demonizuje Miloševiæ, ne može da natera svedoke da doðu da svedoèe. To bi moglo biti samo dobrovoljno svedoèenje. Lièno se inaèe nadam, da bi, ukoliko bi bili pozvani, Medlin Olbrajt i Rièard Holbruk pristali da doðu upravo zbog toga što pravièno suðenje to iziskuje, ali i radi toga da bude jasno da li oni poseduju informacije o Miloševiæevoj krivici,“ rekao je na kraju razgovora Rièard Diker.

XS
SM
MD
LG