Linkovi

Uskoro usvajanje zakona o saradnji sa Haškim tribunalom - 2002-02-28


Predsednik Veæa graðana federalnog Parlamenta Dragoljub Miæunoviæ najavio je da æe Predsedništvo srpske vladajuæe koalicije razmotriti sve tri opcije za saradnju s Haškim tribunalom i opredeliæe se za onu koja æe imati najviše šanse da sigurno bude izglasana u Saveznoj skupštini. ”Neæu staviti na dnevni red nijedan zakonski predlog za koji bi postojala opasnost da ne bude izglasan, jer bi to bio skandal i znaèio bi da Jugoslavija odbija saradnju sa Haškim tribunalom,“ rekao je Miæunoviæ i potvrdio da je veæ došlo do odreðenih usaglašavanja sa koalicionim partnerima iz Crne Gore.

Èlanice crnogorske opozicione koalicije "Zajedno za Jugoslaviju", ali i Demokratska stranka Srbije, za sada se protive usvajanju samo saveznog zakona i zalažu se da on bude okviran, a da konkretna pitanja saradnje s Tribunalom regulišu republike. Lider crnogorske Socijalistièke narodne partije Predrag Bulatoviæ naglašava, meðutim, da to nije konaèan stav njegove stranke, jer su politièki pregovori u toku. Tim povodom potpredsednik Demokratske stranke Èedomir Jovanoviæ kaže da SNP više ne može ostati na pozicijama na kojima je bila do sada, verujuæi da æe ta partija shvatiti neminovnost donošenja zakona o saradnji sa Hagom na saveznom nivou.

Ukoliko do 31. marta ne bude usvojen zakon o saradnji sa Haškim tribunalom Dragoljub Miæunoviæ ocenjuje da posle tog datuma neæe uslediti finansijske sankcije prema Jugoslaviji, ali da verovatno može doæi do zastoja amerièke pomoæi Beogradu. Potpredsednik Vlade Srbije Momèilo Perišiæ negirao je da su Sjedinjene Amerièke Države uslovile finansijsku pomoæ Jugoslaviji izruèenjem optuženih Haškom tribunalu i izrazio uverenje da administracija u Vašingtonu neæe uvesti sankcije Srbiji.

A predsednik crnogorske Socijalistièke narodne partije Crne Gore Predrag Bulatoviæ kaže da mu nije poznato da je meðunarodna zajednica dala rok da takav zakon bude usvojen do 31. marta. Inaèe, danas su bivši i aktuelni naèelnici Generalštaba Vojske Jugoslavije Momèilo Perišiæ i Nebojša Pavkoviæ demantovali špekulacije da vojna konatraobaveštajna služba dostavlja podatke Slobodanu Miloševiæu za unakrsno ispitivanje svedoka pred Haškim tribunalom.

U Beograd su veèeras stigli savetnici visokog predstavnika Evropske unije Havijera Solane koji jednom struènom ekspertizom treba da pronaðu kompromis i zadovolje i srpske i crnogorske vlasti oko nekih funkcija buduæe zajednièke države. Èlan ekspertskog tima srpske vladajuæe koalicije u nedavnim pregovorima Zoran Lutovac kaže da ekspertize zapravo neæe ni biti. Teško je naæi kompromis i zato mislim da æe Evropska unija još jednom izložiti prednosti zajednièkog carinsko–poreskog sistema i pokazati sve nedostatke insistiranja Crne Gore na euru kao svojoj valuti, kaže Lutovac.

Predsednik politièkog saveta Demohrišæanske stranke Srbije Milan St. Protiæ ocenio je danas da je krajnje vreme da se Srbija okrene sebi i ponovo konstituiše kao meðunarodno priznata država i pozvao ostale partnere iz DOS-a da se prikljuèe DHSS-u u nastojanjima da Srbija vrati meðunarodni suverenitet kojeg se odrekla 1918. godine.

A guverner Narodne banke Jugoslavije Mlaðan Dinkiæ izjavio je da on, federalni vicepremijer Miroljub Labus i srpski ministar finansija Božidar Ðeliæ iskljuèivo pomažu a ne opstruiraju pregovore o buduænosti federacije zašta ih je inaèe optužio jugoslovenski predsednik Vojislav Koštunica. Dinkiæ je rekao da njegova namera nije da bilo kome nametne dinar ali da ako Crna Gora želi da zadrži euro, može to da uradi, ali da ”onda to nije zajednièka država.“

XS
SM
MD
LG