Linkovi

Buš posetio Glas Amerike - 2002-02-26


Predsednik Buš je naglasio da je misija Glasa Amerike danas još znaèajanija nego u eri postanka ove agencije amerièke vlade tokom Drugog svetskog rata:

“Pre 60 godina, samo 79 dana nakon napada na Perl Harbor, Glas Amerike je svoj prvi program namenio nacistièkoj Nemaèkoj, kojoj je uputio sledeæe reèi: Ovde Glas Amerike, mi æemo vam govoriti istinu”.

Predsednik Buš je rekao da je tokom Drugog svetskog rata i kasnije, tokom hladnog rata, u vremenima krize i mira, Glas Amerike govorio istinu o Sjedinjenim Državama. Rekao je da je Glas Amerike tokom svog rada upuæivao poruku slobode.

“I sada, u novom konfliku, s ponosom mogu da kažem da se poruka Glasa Amerike još uvek glasno i jasno èuje”.

Na podoijumu pred mikrofonom i u sobi dupke punoj bivšim i sadašnjim radnicima Glasa Amerike, predsednik Buš je ukazao da još uvek ima zemalja koje se boje istine. To je razlog što pokušavaju da spreèe da se èuje Glas Amerike, rekao je on.

“Neki režimi kao severnokorejski, slušanje emisija Glasa Amerike smatraju zloèinom. Njihovi strahovi su opravdani je tiranije ne mogu veèno da traju u okruženju istine”.

Predsednik Buš je zakljuèio svoj kratak govor osvræuæi se na nove tehnologije koje je Glas Amerike uveo u proteklih nekoliko godina. Program koji je nekada iskljuèivo emitovan preko kratkih radio talasa sada pruža informacije putem srednjih i dugih radio talasa, televizije i interneta.

“I mada naèin emitovanja postaje savremeniji, poruka je uvek ista, jednostavna. Poruka slobode”.

Prvi program Glasa Amerike, koji je emitovan 1942. godine išao je na samo nekoliko stranih evropskih jezika. Danas, Glas Amerike svoju poruku emituje na 53 strana jezika, dok njene programe prati oko 93 miliona ljudi u svetu.

XS
SM
MD
LG