Linkovi

Sudjenje Miloševiæu - 2002-02-22


”Rijeèi ‘Na kemi bo izmet’ znaèe ugostio sam, pružio sam gostoprimstvo, rekao je ovaj svjedok juèe, misleæi na jedinice UÈK, a to je prevodilaèka služba ublažila,“ rekao je danas Miloševiæ pokušavajuæi da ukaže na pristrasnost prevodilaèke službe Tribunala, što sudija Mej nije dozvolio, oduzevši Miloševiæu rijeè i otpuštajuæi svjedoka Agima Zeæirija. Sudjenje se nakon toga nastavilo izvodjenjem novog svjedoka Tužilaštva, Fehima Eljšanija iz sela Nogavac iz orahovaèke opštine. Eljšani je opisao kako je krajem marta 1999. godine bio svjedok dolasku borbenih vozila i tenkova srpskih snaga u njegovo selo na osnovu èega su on i drugi mještani Nogavca zakljuèili kako je rijeè o ostvarenju srpske prijetnje da æe se osvetiti ako Nato napadne Srbiju odnosno Jugoslaviju.

U kasnijem unakrsnom ispitivanju Miloševiæ je ovu tvrdnju doveo u sumnju time što je od svjedoka uspio da èuje kako su, navodno, srpski mediji bili ti koji su prenosili ove prijetnje izreèene, prema tvrdnjama Eljšanija, od strane srpske vlade i srpskih politièkih vodja. Eljšani je dalje opisao eksploziju avionske bombe u blizini njegove kuæe od koje je ubijeno devet osoba optužujuæi za to “genocidnu politiku srpskog režima”. Miloševiæ je, pak, sa svoje strane ovaj dogadjaj pokušao da dovede u vezu sa bombardovanjem Natoa, a prisustvo srpske policije na licu mjesta narednog dana da prikaže kao istražni postupak policijskog tima koji je vršio uvidjaj na mjestu zloèina.

Prvi zakljuèci nakon svjedoèenja svjedoka tužilaštva i unakrsnog ispitivanja koja vodi sam Miloševiæ ukazuju da bivši jugoslovenski i srbijanski predsjednik nastoji da svjedoke Tužilaštva iskoristi, zapravo, kao vlastite svjedoke u pokušaju da dokaže paralelnu optužnicu koju neformalno vodi pred Tribunalom u Hagu – prema kojoj je zloèin poèinjen, ali je krivac za zloèin Nato, a ne Miloševiæ. Tužilaštvo, za razliku od njega, nastavlja izvodjenje dokaza koji idu u suprotnom pravcu.

Oèigledno je da æe tužilaštvo, tek u drugoj fazi procesa, nakon opisa opšteg stanja na koje se odnosi optužnica, poèeti sa ispitivanjem svjedoka koji treba da ukažu na komandnu odgovornost optuženog što je kljuèno za dokazivanje krivice optuženog.

Sudjenje je u èetvrtak prekinuto i nastavlja se tek u ponedjeljak ispitivanje svjedoka Halila Morine.

XS
SM
MD
LG