Linkovi

Bušova poseta Japanu - 2002-02-19


Predsednik Buš je rekao da je amerièko japansko savezništvo donelo eru mira, napretka i demoktratije širom istoène Azije, zasnovanu na zajednièkoj odgovornosti i zajednièkim vrednostima. On je japanskim zakonodavcima rekao da je odnos izmedju njihove dve zemlje ”jedan od najveæih i najèvršæih saveza savremenog doba“ koji se nastavlja i u ratu protiv terorizma:

”Nastojimo da izgradimo miran region u kome ni jedna sila ili koalicija sila neæe ugrožavati bezbednost ili slobode drugih zemalja, u kome vojna sila neæe biti korišæena za rešavanje politièkih nesuglasica. Nastojimo da stvorimo miran region u kome širenje raketa i oružja za masovna uništavanja neæe ugrožavati èoveèanstvo.“

Iako nije pomenuo Severnu Koreju o imenu predsednik Buš je rekao da amerièko japanski savez nastoji da stvori region u kome demilitarizovane zone i raketne baterije više neæe razdvajati ljude koji dele zajednièko nasledje i zajednièku buduænost. Predsednik je izazvao zabrinutost u Aziji kada je rekao da je severna Koreja, zajedno sa Iranom i Irakom, deo osovine zla koja bi mogla da ugrozi svetski mir svojim pomaganjem teroristima da steknu hemijsko, biološko i nuklearno naoružanje. Japanski premijer Djunièiro Koizumi je podržao zabrinutost amerièkog predsednika u pogledu Severne Koreje, rekavši da ta zabrinutost odražava rešenost amerièkog lidera da porazi terorizam bez iskljuèivanja bilo koje od moguænosti za zaustavljanje širenja oružja za masovna uništavanja. Predsednik Buš je rekao da ostvarivanje vizije, kako se izrazio, ”prijateljstva slobodnih pacifièkih država“ zahteva od Sjedinjenih Država i Japana da bliže nego ikada saradjuju u savezu, za koji je rekao da nikada nije bio jaèi:

”Odani smo više nego ikada frontalnom prisustvu u ovom regionu,“ rekao je amerièki predsednik. Nastaviæemo da prikazujemo amerièku moæ i ciljeve svojom podrškom Filipinima, Australiji i Tajlandu. Odvratiæemo moguæu agresiju na republiku Koreju. Japan i Sjedinjene Države æe zajedno jaèati svoje veze u oblasti bezbednosti. Amerika neæe zaboraviti svoje obaveze prema narodu Tajvana. A u nameri da doprinesemo zaštiti naroda u ovom regionu, i naših prijatelja i saveznika u svim regionima, nastaviæemo da razvijamo efikasan program raketne zaštite.“

Predsednik je podržao ekonomske reforme premijera Koizumija, podseæajuæi japanske zakonodavce da su se Sjedinjene Države suoèavale sa sliènim problemima poèetkom osamdesetih godina, sa nevoljama u bankarskom sektoru, visokim porezima i, kako je rekao ”nepotrebnim regulativama“ koje su ”odvraæale od preuzimanja rizika i gušile inovacije.“

”Nauèili smo da je u vreme krize i stagnacije bolje odvažno krenuti napred sa reformama i preobražajem nego èekati, nadajuæi se da æe stara praksa nekako ponovo proraditi. Putem odvažne akcije izašli smo iz toga kao bolja i snažnija privreda, pa æete tako i vi,“ rekao je predsednik Buš.

Predsednikova podrška premijeru Koizumiju dolazi u trenutku kada se japanski lider suoèava sa uvreženom birokratijom, dok je bankarski sektor optereæen dugovima privrede, a premijerova popularnost u javnosti naglo opada. Predsednik Buš je rekao da ima poverenja u premijera Koizumija i smatra ga bliskim prijateljem. Ukazujuæi na sliènost izmedju njega i japanskog igraèa bejzbola Ièira Suzukija, koji sada igra u Sjedinjenim Državama, Buš je rekao da Koizumi može da vrati svaku loptu koju mu bacite.“Posle govora èlanovima Parlamenta predsednik i gospodja Buš su se sastali sa japanskim carem i caricom u carskoj palati, pre nego što su krenuli za Južnu Koreju, gde æe predsednik posetiti demilitarizovanu zonu duž granice sa Severnom Korejom.

XS
SM
MD
LG