Linkovi

Amerièki oficir špijunirao za Irak - 2002-02-15


Brajan Regan je radio kao civilni honorarni saradnik u Nacionalnom uredu za osmatranje, pri Sekretarijatu za odbranu, sve dok nije uhapšen prošlog avgusta pod sumnjom da se bavio špijunažom, u trenutku kada se spremao da odleti za Cirih. U njegovom novèaniku federalni agenti su pronašli adrese kineskih i iraèkih ambasada u Evropi. Na osnovu do sada prikupljenih dokaza veruje se da je Regan nameravao da preda poverljive informacije drugim neimenovanim vladama. Tužioci su u èetvrtak podigli zvaniènu optužnicu od èetiri taèke u kojoj se kaže da je penzionisani obaveštajni analitièar, dok je radio za pomenutu super tajnu agenciju, napisao koncept pisma iraèkom predsedniku Sadamu Huseinu, nudeæi Bagdadu tajne informacije u zamenu za 13 miliona dolara. Izjavu o tome dao je zamenik sekretara za pravosudje, Lari Tompson:

”Regan je napisao - citiram iz optužnice - ”Spreman sam da špijuniram protiv Sjedinjenih Država i da vašoj zemlji obezbedim visoko poverljive informacije.“

Tompson je rekao da su te informacije trebale da obuhvate položaj špijunskih satelita, sistema za rano upozoravanje, sistema za odbranu od masovnih napada, kao i informacije o tajnim komunikacijama i drugim krupnim èiniocima odbrambene strategije. U optužnici se navodi da je Regan kao motiv u svom pismu rekao Iraèanima: ”mislim da zaslužujem više od male penzije koju æu primati za sve godine službe u Centralnoj obaveštajnoj agenciji. U optužnici se kaže da je penzionisani vazduhoplovni narednik pripremio slièno pismo za libijskog lidera Muamera Gadafija i za Kinu. Na prvom pojavljivanju pred sudom, prošlog novembra, Regan je izjavio da nije kriv. Dve od èetiri taèke optužnice koje su juèe dodate nose moguænost izricanja smrtne kazne.

XS
SM
MD
LG