Linkovi

Holandski pravnik Goran Sluiter o sudjenju Miloševiæu - 2002-02-14


”On veruje da je to ilegalna institucija, i da bi njegovo aktivno uèešæe u postupku i priprema odbrane predstavljali priznanje ilegalne institucije. Vrlo je konzistentan u tom stavu. Ali, možda ipak neæe moæi da odoli iskušenju kad stvari krenu, i možda æe pristati na adekvatnu odbranu.“

Na pitanje da li Miloševiæ još uvek može -- ako to želi -- da zatraži advokata, Sluiter odgovara:

”Svakako! Ako danas izrazi takvu želju, advokata æe imati veæ sutradan. Siguran sam da bi sudije i tužioci pozdravili takvu njegovu odluku jer æe, u suprotnom, to biti vrlo èudno sudjenje na kojem optuženi zastupa sam sebe. Ne zaboravimo da je sud odredio takozvane ”prijatelje suda“ koji deluju kao neka vrsta advokata u senci, kao pravni konsultanti Slobodana Miloševiæa. Ne zaborivimo ni to da Miloševiæ ima èitav tim savetnika, medju kojima su i Amerikanac Remzi Klark i Francuz Žak Verže, koji je svojevremeno zastupao nacistièkog zloèinca Klausa Barbija. Mada ih Miloševiæ nije imenovao kao svoje advokate, oni su tu da mu daju pravni savet koji æe on verovatno korisititi u sopstvenoj odbrani.“

Miloševiæ je rekao da planira da za svedoke pozove neke uticajne liènosti u pokušaju da dokaže da je u svim ratovima delovao uz njihov blagosolov. Ukoliko on to uèini, koga bi mogao da pozove, i da li bi te osobe bile obavezne da se pojave pred tribunalom, pitamo Gordana Sluitera:

”To je vrlo interesanto, kako iz pravne tako i praktiène perspektive. Miloševiæ je pominjao Medlin Olbrajt i Bila Klintona kao moguæe svedoke odbrane. Da bi se to ostvarilo, potrebno je prevaziæi nekoliko prepreka: kao prvo, Miloševiæ je obavezan da lièno kontaktira svedoke. Ukoliko Klinton i Olbrajtova odbiju da sveodèe, Miloševiæ ima pravo da se obrati sudu koji æe, sa svoje strane, biti obavezan da utvrdi dve stvari: da li su svedoci neophodni i relevantni za Miloševiæevu odbranu, i da li postoji problem imuniteta, odnosno da li su informacije, koje se od potencijalnih svedoka oèekuju, nešto èime ti svedoci mogu slobodno da raspolažu, ili su one pak nešto što pripada organizaciji -- odnosno državi -- koju su predstavljali. Sve informacije koje su poznate Bilu Klintonu i Medlin Olbrajt pripadaju SAD. Stoga se postavlja pitanje da li su SAD obevezne, ili ne, da ukinu imunitet Klintonu i Obratovoj.“ Holandski pravnik, profesor Goran Sluiter zakljuèuje da bi to moglo da se pokaže kao vrlo interesantno pravno pitanje jer, pema statutu suda, otpuženi nema imunitet, dok svedoci imaju pravo na isti.

XS
SM
MD
LG